Nieuws
nieuwsbrief 3 2017-2018

nieuwsbrief 3 2017-2018

Zondag 12 november 2017

10 november 2017 Nieuwsbrief 3

Digitale nieuwsbrief

Vanaf oktober 2017 sturen we de nieuwsbrief digitaal. Aan het begin van het schooljaar hebben we uw actuele gegevens opgevraagd, via de leerkracht. We hebben toen ook om uw emailadres gevraagd. Dit hebben we mede gedaan om de nieuwsbrief digitaal aan u te kunnen versturen. Mocht u de nieuwsbrief nog niet per mail ontvangen wilt u dit dan doorgeven aan de groepsleerkracht samen met uw emailadres. Dan zorgen wij dat ook u de nieuwsbrief digitaal kunt ontvangen. Uiteraard kunt u de nieuwsbrief ook nog, zoals u van ons gewend bent, op de prikborden en op de app vinden.

Herinnering ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

LET OP !! NIEUW REKENINGNUMMER !! NL97INGB0654083339 

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45, - om onze feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. We gaan er vanuit dat u voor 10 oktober in één keer het hele bedrag van €45, - per leerling betaalt.

Mocht dit niet lukken kunt u er ook voor kiezen om in vier termijnen te betalen. De uiterste datum voor deze termijnen is:

- 7 oktober 2017 €12,50

- 16 december 2017 €12,50 

- 3 maart 2018 €10, -

- 6 mei 2018 €10, -

Houdt u er in elk geval rekening mee dat als u ervoor kiest om in termijnen te betalen, dat de eerste 3 termijnen vóór 1 april betaald moeten zijn. Dit vragen wij u in verband met de reserveringen die wij moeten doen voor het schoolreisje. Het zou ons veel tijd besparen als u de ouderbijdrage via de bank aan ons overmaakt. U kunt dit doen door het te storten op: Rekening NL97INGB0654083339 Ten name van basisschool Agnes Postbus 24375 3007DJ Rotterdam Onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

Koor

Sinds dit jaar heeft de Agnesschool een eigen schoolkoor! Iedere woensdag repeteert meester Boris met het Agneskoor op nieuwe nummers. Het koor heeft zelfs al een keer opgetreden bij de opening van de Kinderboekenweek. Dat was een enorm succes! Meer optredens met de kinderen uit het koor zullen daarom snel weer volgen.

Herfstgesprekken

Zoals u heeft kunnen lezen zijn ook dit schooljaar weer herfstgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de resultaten van uw kind(eren) besproken. Aankomende week wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor dit gesprek. Wij verwachten van u dat u op deze uitnodiging ingaat.

Ouders welkom in de klas

Na het succes van vorig schooljaar gaan we ook dit schooljaar verder met de inloop voor ouders in iedere groep. We merken dat de opkomst nog hoger kan. Het is voor uw kind (ook in de bovenbouw) van onschatbare waarde als u even in de klas komt kijken en hij/zij u bijvoorbeeld kan laten zien waar de groep mee bezig is, waar zijn/haar plaats is, naast wie hij/zij zit , wat hij/zij al geleerd heeft. Het vraagt een kwartiertje van uw tijd. Wij organiseren dit bezoekje in de klas op verschillende dagen en tijden (OF aan het begin van de dag, OF aan het einde van de dag). Inloopdata: 17 januari 2018, 8 maart 2018, 24 mei 2018.

SOAP

S.O.A.P. is Spelen Op het Agnes-Plein en houdt in dat de kinderen tijdens de tso met buitenspeelmateriaal kunnen spelen! Juf Karin Boons heeft samen met een aantal tso juffen een grappige PowerPoint gemaakt en zij hebben deze in groep 3 t/m 8 laten zien om de spelregels duidelijk te maken aan de kinderen. Het is een groot succes. De kinderen spelen gezellig samen en leren ook hoe ze met het buitenspeelmateriaal om moeten gaan.

Op tijd komen

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaat de deur open, om 8.30uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen binnen zijn. Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziekmelden?

Belangrijke data:

13 november ’17 Studiedag alle kinderen vrij (PSZ t/m groep 8)

16 november ’17 Sanakids tandartsstoel op school

22 & 23 november ’17 Herfstgesprekken

29 november ’17 Zwemtoernooi groep 6 t/m 8.

5 december ’17 Sintviering op school (alle kinderen ‘middags vrij)

Tot de volgende nieuwsbrief op vrijdag 8 december


Terug