Nieuws

Agnesschool Nieuwsbrief 9 - 21 juni 2019

Vrijdag 21 juni 2019

21-06- 2019   Nieuwsbrief 9

 

  • Gezond gedrag:

We willen allemaal toch het beste en ook het gezondste voor de kinderen?

In schooljaar 2019-2020 eten we daarom in de kleine pauze fruit en drinken we water.

Tijdens de lunch drinken de kinderen altijd water.

We eten twee keer brood met beleg en twee keer de gezonde lunch van school.

Als u hier nog vragen over heeft, loop dan even langs bij de directie.

Ook als uw kind gaat trakteren zijn er heel veel gezonde en lekkere mogelijkheden.

Klein is fijn en 1 is oké.

 

  • Op tijd komen:

We merken dat kinderen weer wat vaker te laat op school komen. Wilt u er voor zorgen dat de kinderen op tijd op school aanwezig zijn? Dit is voor iedereen wel zo prettig.

 

  • Lestijden 2019-2020:

In de vorige nieuwsbrief hebben we al gemeld dat de lestijden gaan veranderen. Dit komt doordat het beleid van de gemeente veranderd is. Binnenkort krijgt u hier meer informatie over. We zijn nog bezig met de laatste details voor volgend schooljaar.

 

  • Extra lokalen:

De school is aan het groeien en we groeien uit ons gebouw. Er is besloten dat de groepen 8 volgend schooljaar les gaan krijgen in de Dam. We zijn nu twee ruimtes op de eerste verdieping aan het ombouwen tot klaslokalen.

 

  • Rapportgesprekken:

Op 2, 3, en 4 juli hebben we de rapportmiddagen en –avond voor de groepen 1 t/m 6.

U heeft een brief ontvangen waarin beschreven staat dat de rapportgesprekken optioneel zijn. De leerkracht zal u uitnodigen wanneer een gesprek betreffende uw kind gewenst is. U bent er vrij in om een afspraak met de leerkracht te maken als u daar zelf behoefte aan heeft.

  

  • Parkeren

We merken de laatste tijd steeds vaker bij het halen en brengen van de peuters dat ouders hun auto vóór de parkeerhavens zetten. Hierdoor komen de auto’s die in de vakken geparkeerd zijn klem te zitten en kunnen automobilisten hier niet meer uitrijden. We willen u vragen uw auto op een goede plek te parkeren. Een klein stukje lopen van en naar de grote parkeerplaats is ook goed voor de conditie.

 

  • Belangrijke data:

24 juni                                     adviesgesprekken en rapporten groep 7

25 juni                                     adviesgesprekken en rapporten groep 7

25 juni                                     groepen 1-2c, 1-2d en 1-2e naar kinderboerderij de Molenwei.

26 juni                                     adviesgesprekken en rapporten groep 7

27 juni                                     groepen 1-2a en 1-2b naar kinderboerderij de Molenwei.

27 juni                                     groepen 1-6 rapporten mee naar huis

28 juni                                     schoolreis groepen 1-6

02 juli                                       rapportgesprekken (optioneel) groepen 1-6

03 juli                                       rapportgesprekken (optioneel) groepen 1-6

04 juli                                       rapportgesprekken (optioneel) groepen 1-6

09 juli                                       wenmiddag nieuwe groep

11 juli                                       infobijeenkomst overgang Peuterspeelzaal naar groep 1-2

16 juli                                       picknick peuters met ouders

16 juli                                       musical groep 8

17 juli                                       picknick groep 1-2 met ouders

18 juli                                       laatste schooldag

19 juli                                       start zomervakantie: alle kinderen zijn vrij!

02 september                          eerste schooldag


Terug