Groepen
Groepen 4

Groepen 4

Hieronder vindt u een beschrijving van het lesaanbod in groep 4.

Lezen

De leesmethode Estafette hanteert drie verschillende aanpakken om tegemoet te komen aan verschillen in instructiebehoeften van leerlingen. De kinderen krijgen vier keer per week les. Het accent wordt vooral gelegd op het vloeiend en vlot lezen van teksten en woordrijtjes.

Met de methode Nieuwsbegrip besteden wij aandacht aan het begrijpend lezen. Wekelijks verschijnen er teksten en opdrachten aan de hand van het nieuws. Ook hier is er veel aandacht voor het ontwikkelen van de woordenschat.

Taal/spelling

De taalmethode Staal bestaat uit een leerlijn taal en een leerlijn spelling. In de taalleerlijn bieden wij aandacht aan het vergroten van de woordenschat en het leren opzoeken van informatie in verschillende bronnen, en het schrijven en presenteren van een eindwerkje (bijvoorbeeld: een beschrijving van een voorwerp of en route). In de spellingleerlijn wordt de schrijfwijze van woorden aangeleerd door deze te verdelen in verschillende categorieën. In groep 4 leren de kinderen 12 categorieën en verschillende woordsoorten.

Rekenen

Met de rekenmethode Alles telt worden verschillende leerdomeinen aangeboden. Deze zijn: getallen en getalbegrip (tellen t/m 100), getallen structureren (53= 50+3), basisvaardigheden optellen + aftrekken (automatiseren t/m 20), basisvaardigheid vermenigvuldigen (tafels 1 t/m 5 en 10 moeten de kinderen uit hun hoofd kennen), lengte en omtrek (meten), geld (tellen, betalen en terugkrijgen) en tijd (digitaal en analoog klokkijken, tot de kwarturen).

Sociaal-emotioneel

Voor het ontwikkelen van sociaal- emotionele vaardigheden, gebruiken wij de methode Leefstijl. Ook werken wij met een groepsplan gedrag en PBS, waarmee wij het gedrag van leerlingen positief stimuleren.

Schrijven

Met de methode Pennenstreken besteden wij in het eerste halfjaar aandacht aan alle onderdelen van de houding, pengreep en schrijfbeweging. Hiernaast leren de leerlingen in het tweede halfjaar alle hoofdletters schrijven.

Wereldoriëntatie

In de tweede helft van het schooljaar besteden wij ook aandacht aan de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en verkeer. Het hele jaar door krijgen de kinderen natuur les. Hiervoor worden verschillende methodes gebruikt, waarin de kinderen kennismaken met deze vakken.  

Overig

In groep 4 worden de ouders meerdere malen per week uitgenodigd om tijdens de leesinloop te lezen met hun kind.

Ook dit jaar maken wij er een leerzaam en gezellig jaar van!!

Terug