Groepen
Groepen 5

Groepen 5

Hieronder vindt u een beschrijving van het lesaanbod in groep 5.

 

Spelling 

Met spelling komen de volgende categorieën erbij: kilo-woorden, komma-s-woorden, centwoorden, komma-s-meervoudwoorden, politiewoorden, colawoorden en tropischwoorden. Grammatica wordt uitgebreid met het bijvoeglijk naamwoord en de voorzetsels. Verder worden in groep 5 de eerste stappen in werkwoordspelling en zinsontleding gezet.

 

Taal

Naast de woordenschatuitbreiding wordt tijdens de taallessen de Nederlandse taal verder verkend. Per thema krijgen de kinderen in de impressie-fase eerst handvatten aangereikt. Met die handvatten komen ze later, in de expressiefase, zelf tot een leuke presentatie of het schrijven van een werkstukje. Ook aan de mondelinge taalvaardigheid wordt dus gewerkt.

 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen gebeurt met actuele teksten. Eerst voorspellen de leerlingen over welk actueel onderwerp de tekst van deze les gaat. Ze gaan ook na wat ze er al vanaf weten. Daarna staat één van de begrijpend leesstrategieën centraal: voorspellen, verwijswoorden, vragen stellen, achter de betekenis van moeilijke woorden komen en samenvatten. Door de strategieën toe te passen gaan de kinderen moeilijke teksten leren begrijpen.

 

Rekenen

Met rekenen gaan de kinderen verder met optellen en aftrekken tot 1000. Ook leren ze vlot alle antwoorden op de (deel)tafels tot en met 10. Daarnaast zetten ze hun eerste stappen in de meetkunde, waarbij ze oefenen met omtrek, oppervlakte, gewicht en inhoud. Verder rekenen ze ook met geld en leren ze digitaal klokkijken.

 

Wereldoriëntatie

Verder wordt er in groep 5 gestart met aardrijkskunde- en geschiedenislessen. De onderwerpen liggen in groep 5 nog vaak dicht bij de kinderen. Ze werken bijvoorbeeld met hun stamboom, plattegronden van de klas en school.

 

 

 

Terug