Ouders

Ouderbijdrage

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45,- om allerlei feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren.

U kunt er voor kiezen om het bedrag in één keer of in vier termijnen verdeeld over het schooljaar te betalen.

Termijn 1:  oktober (€ 12,50)

Termijn 2:  december (€ 12,50)

Termijn 3:  maart (€ 10,00)

Termijn 4:  oktober (€ 10,00)

 

U kunt natuurlijk ook vóór 10 oktober het hele bedrag in één keer betalen.

Het zou ons veel tijd besparen als u de ouderbijdrage via de bank aan ons overmaakt. U kunt dit doen door het jaarbedrag of de termijn te storten op:

NL97INGB0654083339

Ten name van basisschool Agnes onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

 

Houdt u er in elk geval rekening mee dat als u ervoor kiest om in termijnen te betalen, dat de eerste drie termijnen vóór 1 april betaald moeten zijn. Dit in verband met de reserveringen die wij moeten maken voor het schoolreisje.

Terug