Ouders

Ouder informatie

Medewerker Ouderbetrokkenheid Een belangrijke schakel tussen ouders en school is onze medewerker ouderbetrokkenheid. Haar naam is Karin Boons. Zij organiseert ouderactiviteiten, ouder-informatiebijeenkomsten, is aanspreekpunt voor ouders en biedt hen een...

Lees verder

Ouderbijdrage

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45,- om allerlei feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. U kunt er voor kiezen om het bedrag in éé...

Lees verder

Gezond overblijven

Alle leerlingen eten tussen de middag op school. Wij volgen een zogenaamd continurooster. De leerlingen van de groepen 1 t/m 8 eten, onder begeleiding, in hun eigen klas. Daarna gaan de kinderen lekker buitenspelen. Door onze kok wordt twee maal pe...

Lees verder

Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Over deze privacyregelgeving heeft u de afgelopen periode ongetwijfeld al iets gehoord. Onze school is onderdeel van Stichting Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs...

Lees verder

Inschrijven Agnes Ukkies

Inschrijving U kunt uw kind al ruim voor zijn of haar tweede verjaardag inschrijven. Vanaf 2 jaar kunnen zij vervolgens starten voor 2 dagdelen (zonder indicatie) en 4 dagdelen (met indicatie). Vanaf 3 jaar mag uw kind (met indicatie) ook op de woensdago...

Lees verder