De school
Onze visie

Onze visie

Ons streven is de kinderen aan het einde van groep 8 vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk, met voldoende kennis, sociaal voorbereid en met een positief mensbeeld naar het Voortgezet Onderwijs te laten gaan om daar hun ontwikkeling voort te zetten. Wij erva...

Lees verder

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur

Onze zorgstructuur is erop gebaseerd dat we het onderwijs op de Agnesschool zo goed mogelijk willen aanpassen aan de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van iedere leerling. Om dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school naast groepsleerkrach...

Lees verder

Groepsindeling 2020-2021

De Maantjes worden geleid door Debbie Bosch, Irene Mak en Zoë Peeters De Sterretjes worden geleid door Zoha Ayari, Vanessa Cairo en Tamara Delwel De Zonnetjes worden geleid door Saskia Chotkoe, Ermien Isenia en Ma...

Lees verder

Schooltijden

Schooltijden

Agnes Ukkies maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 08.30 uur - 11.45 uur 12.30 uur - 15.15 uur  Groepen 1 en 2 maandag, dinsdag en donderdag 08.30 uur – 15.00 uur  woensdag en vrijdag 08.30 uur – 12.30 uur Gr...

Lees verder

Leertijduitbreiding

Leertijduitbreiding

De leerlingen op de Agnesschool krijgen per week meer lestijd aangeboden. Zij gaan namelijk 30 uur per week naar school.Wij bieden de kinderen een uitgebreid lesprogramma aan waar naast de 'reguliere' vakken extra aandacht is voor taal, rekenen, gezonde l...

Lees verder

Kalender schooljaar 2021-2022

Bekijk hier onze schoolkalender van 2021-2022, met daarin alle belangrijke data van het huidige schooljaar.  Schoolkalender 2021-2022 downloaden

Lees verder

Schoolgids 2021-2022

Download de schoolgids van 2021-2022

Lees verder