De school
Onze visie

Onze visie

Ons streven is de kinderen aan het einde van groep 8 vol zelfvertrouwen, initiatiefrijk, met voldoende kennis, sociaal voorbereid en met een positief mensbeeld naar het Voortgezet Onderwijs te laten gaan om daar hun ontwikkeling voort te zetten.

Wij ervaren begeleiding, ondersteuning, stimulans en uitdaging als een opdracht in de persoonlijke groei van de kinderen. Niet alleen op het gebied van onderwijs, maar ook bij de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. Wij gaan ervan uit dat de kinderen de wil hebben zichzelf te ontwikkelen, maar dat dat niet vanzelf gaat. Wij hebben hoge verwachtingen van de kinderen en kijken zorgvuldig naar welke leerstof past bij hun ontwikkeling.

Als team van de Agnesschool doen wij ons uiterste best te zorgen voor een veilig en positief klimaat waarin elke leerling uitgedaagd wordt om te leren en het maximale uit zichzelf te halen. Wij bieden kinderen een veilige plek, waar op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Wij creëren deze veilige plek door de rust die de school uitstraalt, de schoolregels die we hanteren en  door het realiseren van een veilig en ordelijk gebouw. Kinderen die vertrouwen krijgen, ontwikkelen zelfvertrouwen. Ze voelen zich in staat de taken succesvol uit te voeren. De mate waarin de leraar vertrouwen heeft in de kinderen, hen uitdaagt en ondersteunt, wordt vooral zichtbaar in de manier waarop hij met de leerlingen omgaat. Hiermee zorgen wij voor een kindvriendelijk klimaat waarbij structuur en duidelijkheid de belangrijkste pijlers zijn.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en leerkrachten plezier in hun werk hebben. Daarom hechten wij veel waarde aan een positieve sfeer waarin kinderen worden uitgenodigd kennis op te doen en vaardigheden aan te leren.

De Agnesschool is een katholieke school die de kinderen kennis wil laten maken met christelijke waarden en normen en hen de betekenis daarvan wil laten ervaren. Wij hebben respect  voor verschillende religieuze opvattingen,  zoeken naar overeenkomsten en hebben aandacht  voor de diversiteit in religieuze achtergrond. Wij willen een school zijn waar ieder kind de gelegenheid krijgt zijn eigen identiteit te ontwikkelen met ruimte voor eigen culturele kennis en achtergrond. Dat houdt in dat alle ouders en kinderen op onze school welkom zijn, ongeacht geloof, cultuur of herkomst.

Terug