Nieuws
Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 1

Vrijdag 8 september 2017

Leesweergave. Druk op Alt+Shift+A voor Help voor toegankelijkheid.

Beste ouders, verzorgers, leerlingen van de Agnesschool en Agnes ukkies,

We zijn weer allemaal uitgerust terug van vakantie!  Fijn om iedereen weer te zien!De eerste weken van het schooljaar zitten er op en wij hebben alweer veel nieuws voor u.

Even voorstellen

Dit schooljaar hebben wij weer een aantal nieuwe collega’s verwelkomd in ons team. U heeft inmiddels de nieuwe juf of meester van uw kind(-eren) vast al ontmoet. Wij zijn blij met hun komst en wensen hen veel succes!

Naast onze groepsdocenten hebben we ook leerkrachten die de extra lessen zoals beweging, techniek, koken, tuinen en 21-eeuwse vaardigheden verzorgen:
- De technieklessen worden verzorgd door meester Arjan Schilperoort en Madeleine Wamsteker.
- De tuinlessen worden gegeven door Joyce Spencer en Samantha Rodrigues.
- De kooklessen worden gegeven door Maryam Daoudi, Amina Daoudi en Deniz Yilmaz.
- De bewegingslessen bij de kleuters worden gegeven door juf Mali Lopes dos Santos.
- De lessen 21-eeuwse vaardigheden en Bizz kids (computerles) worden gegeven door Christina Rotgans.

 

Agnes-app en Website
De meeste ouders van de Agnesschool zijn bekend met de Agnesapp. Middels de app en de website zullen wij u ook dit jaar weer informeren. Beide zijn aan elkaar gekoppeld, zodat u geen nieuws hoeft te missen. Momenteel werken wij nog aan een update.

Blijft u ook weer op de hoogte?

Digitale nieuwsbrief
Vanaf 13 oktober willen we de nieuwsbrief graag digitaal aan u versturen. Aan het begin van het schooljaar hebben we uw actuele gegevens opgevraagd, via de leerkracht. We hebben toen ook om uw emailadres gevraagd. Dit hebben we mede gedaan om de nieuwsbrief digitaal aan u te kunnen versturen. Mocht u de nieuwsbrief ook op papier willen ontvangen dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht van uw oudste kind. Uiteraard kunt u de nieuwsbrief ook nog, zoals u van ons gewend bent, op de prikborden vinden. 

Op tijd komen
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Om 8.25 uur gaat de deur open en om 8.30 uur moeten alle kinderen binnen zijn. Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziekmelden?

Ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

LET OP!! NIEUW REKENINGNUMMER !! NL97INGB0654083339

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45, - om onze feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. We gaan er vanuit dat u voor 10 oktober in één keer het hele bedrag van €45, - per leerling betaalt. 

Mocht dit niet lukken kunt u er ook voor kiezen om in vier termijnen te betalen. De uiterste datum voor deze termijnen is: 

- 7 oktober 2016, €12,50
- 16 december 2016, €12,50
- 3 maart 2016, €10, -
- 6 mei 2016, €10, -

Houdt u er in elk geval rekening mee dat als u ervoor kiest om in termijnen te betalen, dat de eerste 3 termijnen vóór 1 april betaald moeten zijn. Dit vragen wij u in verband met de reserveringen die wij moeten doen voor het schoolreisje. 

Het zou ons veel tijd besparen als u de ouderbijdrage via de bank aan ons overmaakt. U kunt dit doen door het te storten op: 

Rekening NL97INGB0654083339
Ten name van basisschool Agnes
Postbus 24375
3007DJ Rotterdam

Onder vermelding van de naam van de groep van uw kind.

Wanneer u de ouderbijdrage voor uw kinderen niet wilt/kunt betalen, dan moet u dat voor 7 oktober 2017 kenbaar maken bij de directie.

Kennismakingsgesprekken
Zoals u heeft kunnen lezen, zijn ook dit schooljaar weer kennismakingsgesprekken. Afgelopen week bent u door de leerkracht uitgenodigd. Wij verwachten van u dat u op deze uitnodiging ingaat.

Ouders welkom in de klas
Na het succes van vorig schooljaar gaan we ook dit schooljaar verder met de inloop voor ouders in iedere groep. Het is voor uw kind (ook in de bovenbouw) van onschatbare waarde als u even in de klas komt kijken en hij/zij u bijvoorbeeld kan laten zien waar de groep mee bezig is, waar zijn/haar plaats is, naast wie hij/zij zit, wat hij/zij al geleerd heeft. Het vraagt een kwartiertje van uw tijd. Wij organiseren dit bezoekje in de klas op verschillende dagen en tijden (OF aan het begin van de dag, OF aan het einde van de dag). Wij rekenen op uw komst! De eerste inloop is maandag 11 september van 8.30-8.45 uur. De inloopmomenten zijn ALTIJD voor ALLE groepen.

TSO nieuwe stijl
Dit schooljaar zijn wij op de Agnesschool weer enthousiast verder gegaan met de TSO 'nieuwe stijl'. Het is ontzettend fijn om samen te werken met u als ouder. We zijn nog op zoek naar ouders die ons tijdens de TSO willen helpen met koken, buitenspelen of eten in de klas.

Mocht het u leuk lijken om ons te helpen kom dan langs en wordt onderdeel van ons 'TSO team'.

De dagen waarop de kinderen eten krijgen van school zijn:

*maandag en dinsdag de groepen 1/2, 4, 5 en 8A
*donderdag en vrijdag de groepen 3, 6, 7, 6/7 en 8B.

Tuinlessen
Zoals u heeft kunnen zien, zijn er op het plein vóór de school een aantal tuinbakken geplaatst. Vanaf dit schooljaar zullen de tuinlessen van de groepen 3 en 4 op dit plein gegeven worden. 
De kinderen hoeven dus niet meer met een juf naar de Oranjeboomstraat te lopen.

Koffie met… 
Voor ouders is er op maandag van 8.30-9.30 uur in de ouderkamer koffie drinken met de mogelijkheid om rekenspellen of boeken voor uw kind(eren) te lenen. Ook kunt u dan op het bord de activiteiten van de week lezen en kijken of er iets bij zit waar u graag bij aanwezig zou willen zijn. Voor verdere informatie omtrent diverse activiteiten kunt u terecht bij Karin Boons, medewerker ouderbetrokkenheid.

Volleybal
Net als vorig jaar gaan we weer volleyballen met de moeders in de Persoonshal. We hebben al een aardig team, maar u kunt zich hier nog steeds voor aanmelden bij Karin Boons.

Dag: donderdag
Tijd: 14.00-15.30
Kosten: € 2,00 per keer

Oproep ouderraad
We zijn op zoek naar ouders die onze ouderraad willen versterken.
De ouderraad is een schakel tussen de ouders van de school en de leerkrachten. We willen graag dat uit ieder leerjaar ouders vertegenwoordigd zijn. 
1x per 2 maanden vergadert u als ouderraad met de medewerker ouderbetrokkenheid en een personeelslid. 
De ouderraad: verzorgt met elkaar hulp bij activiteiten, is een luisterend oor van de school, verzorgt een deel van de nieuwsbrief en vangt nieuwe ouders op om hen wegwijs te maken binnen de school.
Mocht u lid willen worden van de ouderraad, kunt u dit opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Karin Boons, medewerker ouderbetrokkenheid.

Belangrijke data:

11 SEPTEMBER Start kennismakingsgesprekken
26 SEPTEMBER Schoolfotograaf
27 SEPTEMBER Tennistoernooi gr 5 t/m 8
4  OKTOBER   Start Kinderboekenweek
13 OKTOBER  Einde Kinderboekenweek

Tot de volgende nieuwsbrief op vrijdag 13 oktober

 


Terug