Nieuws
5 oktober 2017: staking in het onderwijs

5 oktober 2017: staking in het onderwijs

Vrijdag 22 september 2017

Beste ouders en verzorgers,

U heeft waarschijnlijk in de media wel gehoord dat er op 5 oktober 2017 een landelijke onderwijsstaking is aangekondigd door de vakbonden en de PO-raad.

Staken in het onderwijs is uniek, maar voor de leerkrachten in Nederland lijkt dit de enige manier om duidelijk te maken dat de situatie in het onderwijs zorglijk is.

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs, maar kunnen dit niet meer waarmaken als er niet meer voldoende, goede , enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten voor de klas staan.

Alle leerkrachten en een aantal peuterleidsters van de Agnesschool hebben aangegeven om op 5 oktober te gaan staken. De Agnesschool gaat dus dicht op 5 oktober.

Als directie ondersteunen we de actie van de leerkrachten, maar we kunnen ook begrijpen dat de staking voor u als ouders heel ongemakkelijk is.

U zult zelf opvang voor uw kinderen moeten regelen.

We vragen uw begrip voor de actie. Uiteindelijk is het van belang van onze kinderen dat we onderwijs van hoge kwaliteit kunnen blijven geven en er geen verder tekort aan leerkrachten ontstaat. De nieuwe regering kan dit nu in het regeerakkoord opnemen, vandaar dat de staking nu plaatsvindt.

De peuterspeelzaal heeft een bijzondere positie op de dag van de staking. De peuterspeelzalen worden namelijk bekostigd vanuit gemeentelijke subsidie en ouderbijdragen.

Hierdoor blijft de peuterspeelzaal 5 oktober in principe wel open, maar door stakende leidsters is de bezetting niet optimaal. Dit betekent dat uw kind in een andere groep met waarschijnlijk een andere en voor uw kind onbekende leidster geplaatst zal worden. We hopen hiermee dat u een goede keuze maakt voor het welbevinden van uw kind.

We hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de directie van de Agnesschool.

Vriendelijke groet,

George Leuver
Martine Streefkerk
Directie Agnesschool


Terug