Nieuws
Agnesschool Nieuwsbrief 2 2017-2018

Agnesschool Nieuwsbrief 2 2017-2018

Donderdag 12 oktober 2017

13 oktober 2017

Nieuwsbrief 3

  • Kinderboekenweek 

Ook dit jaar hebben we weer veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.

Gruwelijk eng…. Bbbbbrrrrr…

Woensdag 4 oktober hadden we een feestelijke opening met ons nieuwe kinderkoor en een dansgroep. Een aantal kinderen en leerkrachten hadden hun best gedaan om er griezelig en eng uit te zien.

Daarna gingen we heel de week met boeken aan de slag, veel lezen en voorlezen en we ondernamen ook veel leuke andere activiteiten. Zo hebben we de taallessen een week lang in een ander jasje gegoten met een gruwelijk eng tintje.

Vrijdag 13 oktober hebben we de kinderen nog extra verwend met een bioscoop middagje. In iedere groep was er een spannende film te bekijken. En natuurlijk mocht de popcorn niet ontbreken!

 

  • Dag van de leerkracht

Op 5 oktober was het de dag van de leerkracht.

Dit jaar was het een hele bijzondere dag van de leerkracht. Dit jaar was de school namelijk heel erg leeg. De meeste juffen en meesters zijn namelijk, met nog 60.000 andere juffen en meesters uit het hele land, gaan staken in Den Haag. Het tekort aan leerkrachten is erg zorgwekkend. Dat komt vooral omdat het beroep niet heel aantrekkelijk wordt gemaakt. De werkdruk is hoog, de salarissen zijn in vergelijking met andere beroepen laag en dat maakt dat minder mensen voor het onderwijs kiezen.

Uiteraard hebben wij de leerkrachten wel even verwend en hebben we ze een bedankje gegeven voor de inzet en zorg die zij dagelijks laten zien voor uw kind(eren).

 

  • Leerkracht tekort

Zoals we hierboven beschreven is het tekort aan leerkrachten zeer zorgwekkend! Ook op de Agnesschool hebben we hier last van. Zo hebben 2 leerkrachten nu de mogelijkheid gekregen om dichter bij huis te gaan werken, een mogelijkheid die er eerder niet was. Wij kunnen hun beslissingen goed begrijpen, maar daarmee hebben wij op de Agneschool wel een probleem. We groeien mooi in leerling aantal, maar willen onze kinderen ook het beste onderwijs blijven bieden. We zijn met het hele team steeds op zoek naar de juiste oplossingen. Zo heeft u de afgelopen weken gezien dat ook onze intern-begeleiders en de directie voor de klas staan, waardoor de kinderen in elk geval niet  steeds opgedeeld of erger nog, naar huis hoeven worden gestruurd als er een leerkracht ziek of afwezig is.

We hopen van uw kant op begrip voor deze lastige situatie.

 

  • Op tijd komen

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd of u er voor wilt zorgen dat uw kind op tijd op school is. We willen hier meer aandacht aan schenken, omdat we nog steeds merken dat er veel kinderen te laat komen.  Om 8.25 uur gaat de deur open en gaat de eerste bel, u heeft vast gemerkt dat er sinds kort ook een tweede bel gaat om 8.30. Dit is de bel om aan te geven dat de les gaat starten. Dan moeten alle kinderen dus binnen zijn. Komt uw kind te laat dan blijven we dat melden in onze administratie en zullen we u ook aan gaan spreken op het verzuim van uw kind(eren). Onze kinderen hebben recht op onderwijs en door regelmatig te laat te komen krijgen zij niet genoeg van die onderwijstijd.

Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziekmelden, zodat we geen misverstand hebben over ziekte of verzuim?

 

  • MR (medezeggenschapsraad)

Op woensdag 27 september hadden wij vergadering van de medezeggenschapsraad.  Tijdens de vergaderingen van de MR bespreken drie ouders (door u gekozen) en  drie teamleden het beleid van de school en wordt advies uitgebracht naar de directie. Van deze vergaderingen wordt een verslag gemaakt. Op de volgende vergadering wordt het verslag besproken en als het goedgekeurd is, hangen wij het op in de ouderkamer. U bent van harte welkom om deze verslagen te lezen!

 

  • OR (ouderraad)

Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders voor de ouderraad! In de ouderraad denkt u mee over de praktische en organisatorische zaken binnen de school. Het is DE plek om uw TOPS en TIPS te bespreken. De OR komt ongeveer om de zes á zeven weken bij elkaar voor overleg. Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij Karin Boons of bij de leerkracht van uw kind.

 

  • TSO (tussenschoolse-opvang)

Ook dit schooljaar hebben we weer actieve ouders die ons helpen met de TSO. De overblijfjuffen zijn toppers! Door de hulp van ouders kunnen onze teamleden een half uur pauze hebben en dat is heel waardevol!

Toch kunnen we nog een paar van deze toppers gebruiken.

Heeft u tussen de middag een half uurtje tijd (tussen 12.00 uur en 13.30 uur)? Bij de kleuters begeleidt u de kinderen binnen tijdens het eten en buiten bij het buitenspelen op het kleuterplein. De kinderen uit de hogere groepen spelen een half uur buiten met de overblijfjuffen. Lijkt het u gezellig om met ons mee te doen? U kunt zich aanmelden bij Karin, medewerker ouderbetrokkenheid.

  • Top ouders op zuid

'Op woensdag 1 oktober zijn we met een aantal ouders naar de top ouders op zuid’ bijeenkomst geweest in de Maassilo. De opening werd gedaan door Hugo de Jonge en daarna werd er een presentatie gegeven door Bas Leverink, hoogleraar op de Universiteit Utrecht met als titel: Een taak van de school én een taak van de ouders.

Het ging over de ouderbetrokkenheid van vroeger en nu.

Hierna gingen we naar de workshops. De helft van ons ging naar 'help mijn kind moet kiezen', over de schoolkeuze ná het basisonderwijs. De andere workshop was 'bedenk wat je met je euro doet!', over hoe je kinderen leert met geld om te gaan.

Het was een super leerzame en interessante ochtend!'

 

  • Belangrijke data:

14 oktober              Start herfstvakantie

23 oktober              Start school

25 oktober              MR-vergadering

2 november            Sanakids, les over tandverzorging in de klas

7 november            Inloop ouders

9 november            Mobiele tandartsstoel op school

13 november          Studiedag kinderen vrij


 


Terug