Nieuws

Onderwijsstakingen 12 december 2017

Woensdag 6 december 2017

Betreft staking in het onderwijs

Rotterdam, 06-12-2017

 

Beste ouders en verzorgers,

Vorige week hebben we U middels een email en via de Agnesapp voorbereid, op een nieuwe stakingsdag. Daarnaast heeft u waarschijnlijk ook in de media wel gehoord dat er op 12 december 2017 een landelijke onderwijsstaking is aangekondigd door de vakbonden en de PO-raad.

 

Staken in het onderwijs is uniek, maar voor de leerkrachten in Nederland lijkt dit de enige manier om duidelijk te maken dat de situatie in het onderwijs zorglijk is. Eerder acties hebben niet tot het gewenste resultaat geleid, vandaar dat de leerkrachten nu opnieuw het werk neerleggen.

 

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs, maar kunnen dit niet meer waarmaken als er niet meer voldoende, goede , enthousiaste, gemotiveerde leerkrachten voor de klas staan. Mede hierdoor steunt de RVKO de actie van de leerkrachten.

 

De leerkrachten en peuterleidsters van de Agnesschool hebben aangegeven om op 12 december te gaan staken.

De gehele Agnesschool gaat dus dicht op 12 december.

We begrijpen dat de staking voor u als ouders heel ongemakkelijk is.

U zult zelf opvang voor uw kinderen moeten regelen.

 

We vragen uw begrip voor de actie. Uiteindelijk is het van belang dat we onze kinderen onderwijs van hoge kwaliteit kunnen blijven geven en er geen verder tekort aan leerkrachten ontstaat.

 

We hopen u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de directie van de Agnesschool.

 

Vriendelijke groet,

 

George Leuver

Martine Streefkerk

Directie Agnesschool


Terug