Nieuws

Nieuwsbrief 4

Zondag 10 december 2017

Nieuwsbrief 4

Pauzehapje

Aan het begin van het school jaar hebben we de schooldag met een kwartier verkort van 15.45 uur naar 15.30 uur. Daardoor hebben we met de kinderen gecommuniceerd dat het koekje in de middag vervalt. Een aantal ouders was dit nog niet helemaal duidelijk vandaar dat we het middels deze nieuwsbrief nog een keer onder de aandacht brengen. U hoeft dus voor de middag geen koekje meer mee te geven.

Sinterklaas

We kijken met elkaar terug op een gezellig sinterklaasfeest. Wat spectaculair dat Sinterklaas door de brassband werd begeleid! Gelukkig was sint wel in voor een beetje gezelligheid. Daarna heeft hij in het speellokaal naar de kinderen kunnen luisteren en hen een mooi cadeau gegeven! En nu de goede Sint het land weer heeft verlaten, maken wij ons weer op voor een volgend feest, het Kerstfeest.

Kerstmis op de Agnesschool

Een gezellige, sfeervolle tijd waarbij wij, allemaal op onze eigen manier en vanuit onze eigen levensovertuiging stil staan bij de betekenis van het Kerstfeest. Alle groepen zijn nog volop bezig met het versieren en andere voorbereidingen. In de groepen worden verhalen voorgelezen, kerstliedjes gezongen en wensen geschreven. De moeders helpen ons met het versieren van de school door middel van kerstknutsels.

Kerstcrea

14 december 2017 hebben we een creamiddag. De kinderen gaan samen met kinderen uit andere groepen knutselen bij één van de juffen of meesters. De kinderen zullen iets gaan knutselen wat te maken heeft met kerst.

Kerst bij de peuters

De peuters vieren het Kerstfeest op donderdag 21 december 2017. De ochtendgroep eet een hapje aan het eind van de ochtend met elkaar en de middaggroep eet een hapje aan het einde van de middag met elkaar. U bent van harte uitgenodigd om vanaf 11.00 uur (ochtendgroep) of vanaf 15.00 uur (middaggroep) een hapje mee te eten. Verdere informatie volgt via de peuterleidsters.

Kerstdiner

Op woensdagavond 20 december gaan wij in de groepen met alle leerlingen genieten van een heerlijk en gezellig kerstdiner. Het kerstdiner begint om 17.30 uur. Om 17.20 uur gaat de deur open, zodat u uw kind zelf naar de klas kunt brengen en we om 17.30 uur met het diner kunnen beginnen. Neemt u ook wat lekkers mee? U kunt dit bij binnenkomst alvast in de klassen op de tafels zetten. U ontvangt een brief waarop u kunt aangeven welke lekkernij u gaat verzorgen voor ons kerstdiner. Ook vindt u op deze brief een invulstrookje waarop u kunt aangeven of u uw kind komt ophalen of dat hij/ zij alleen naar huis mag. Het kerstdiner gaat er dit jaar een beetje anders uitzien. De kinderen starten allemaal om 17.30 uur in de klas met het kerstdiner. Vanaf 18.15 uur mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 bij elkaar op bezoek gaan. Het kerstdiner zal dus vanaf 18.15 door de hele school heen plaats vinden. Om 18.45 uur sluiten de kinderen af in hun eigen klas. De avond eindigt om 19.00 uur. De kinderen van groep 1/2 blijven de hele avond in hun eigen klas. Voor de ouders vindt er ook dit jaar weer een kerstdiner plaats. De avond start om 17:30 uur en zal duren tot 18:45 zodat u uw kind daarna op kan halen bij de klas. 

Kerstwandeling

Op dinsdagochtend 19 december zullen we weer met alle leerlingen van de Agnesschool een wandeling maken door de wijk die geheel in het teken van de Kerst zal staan. Deze wandeling begint voor iedere klas op een ander tijdstip. Ouders zijn welkom om met de groep mee te lopen. Met de groep wordt volgens een vastgestelde route rond de school gewandeld. Tijdens de wandeling komen de kinderen onderweg van alles tegen in het teken van Kerst en worden er op een aantal plaatsen liedjes gezongen. Na de wandeling gaan de kinderen weer met hun leerkracht terug naar de klas.

Kerstviering

Op donderdag 21 december vindt er een kleine kerstviering plaats in de kleutergymzaal en de hal. Omdat deze ruimte te klein is voor één viering met de hele school, wordt de viering opgesplitst in twee vieringen. Iedere klas bereidt een kerststukje voor. U mag als ouders komen kijken. U wordt nog op de hoogte gebracht van de tijd dat uw kind(eren) optreden. De kinderen mogen die dag een foute kersttrui aan.

Vuurwerk

Ook dit jaar zullen veel kinderen zich weer gaan richten op het afsteken van vuurwerk rond de jaarwisseling. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het raadzaam hierbij een vuurwerkbril te dragen. De Agnesschool heeft voor de kinderen zo’n bril en zullen die aan hen meegeven. Wilt u er echt op toezien dat de kinderen deze bril dragen als ze vuurwerk afsteken?

Nieuwjaarsbegroeting

Na een heerlijke vakantie verwachten wij alle ouders en kinderen op maandag 8 januari 2017 weer op school. U wordt deze dag van 8.30 uur tot 8.45 uur uitgenodigd om het nieuwe jaar met elkaar te openen. Uiteraard zullen wij zorgen voor iets lekkers!

Belangrijke data:

- 20 december: 17.30 UUR KERSTDINER OP SCHOOL

- 22 december: ALLE KINDEREN VRIJ

- 8 januari 2018: START SCHOOL NA KERSTVAKANTIE

- 8 januari 2018: 8.30 UUR NIEUWJAARSBEGROETING IN DE GROEPEN

- 10 januari 2018: VOLLEYBALTOERNOOI groep 5 t/m 8

- 17 januari 2018: OUDERINLOOP 3


Terug