Nieuws

Agnesschool nieuwsbrief 6 2017-2018

Vrijdag 9 februari 2018

Nieuwsbrief 6

Een nieuw rapport

In maart vinden de rapportgesprekken voor de peuters en de groepen 1 tot en met 7 plaats. De kinderen van groep 8 hebben hun rapport al ontvangen tijdens hun adviesgesprek. We hebben dit jaar een nieuw rapport ontwikkeld. Het nieuwe rapport ziet er heel anders uit dan dat u gewend bent. We hebben het rapport gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem, Parnassys. Door dit te doen, worden de resultaten van uw kind automatisch aan het rapport toegevoegd. De leerkracht hoeft nu eenmalig de resultaten in te voeren en dat geeft hem/haar weer meer tijd om met uw kind te werken. U zult op het rapport nu minder tekst en meer resultaten zien. In het nieuwe rapport vindt u ook een uitlegblad. Hierop staat de uitleg beschreven van de verschillende toetsen, hoe u de resultaten kunt lezen en wat eventuele cijfers of scores betekenen. Wij denken dat dit rapport een duidelijker overzicht geeft m.b.t. de resultaten van uw kind dan het oude rapport. De kinderen van groep 3 tot en met groep 7 zitten bij het rapportgesprek. Samen met uw kind en de leerkracht zult u het rapport gaan bespreken tijdens de 10-minutengesprekken. De kinderen van groep 1 en groep 2 zitten niet bij het rapportgesprek. Wij hopen dat u net zo enthousiast over het nieuwe rapport bent als wij!

In de week van 12 februari krijgt u het intekenbriefje voor het rapport mee naar huis. We vragen u het briefje uiterlijk 16 februari weer in te leveren, omdat we de rapport gesprekken dan als team zo goed mogelijk kunnen plannen. In de week van 5 maart krijgt u het rapportbriefje met de definitieve afspraak mee naar huis. Wij vinden het heel belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind(eren) en dat u belangstelling toont naar uw kind en zijn of haar leerprestaties. We gaan er daarom vanuit dat u aanwezig bent bij het rapportgesprek.

Carnaval

Vandaag was de Carnavalsviering op school. Wat zagen de kinderen er mooi uit en wat hebben ze genoten van de spelletjes en het optreden!

Koningsspelen

De landelijke Koningsspelen zijn dit jaar 20 april in plaats van 26 april. Wij willen graag meedoen met de landelijke Koningsspelen en zullen daarom de Koningsspelen verplaatsen naar 20 april. Op deze dag hebben we ook sportdag voor de kinderen van groep 1 t/m 6. De kinderen van groep 7 en 8 helpen die dag bij de sportdag. De kinderen van groep 7 en 8 hebben zelf een sportdag in de LekkerFit! week van 9 april.


Waterdrinken

We hebben in de vorige nieuwsbrief aangekondigd dat we het waterdrinken willen stimuleren op de Agnesschool. Het gaat heel goed met het waterdrinken! Bij de peuters wordt alleen nog maar water gedronken. Ook in groep 5 staat de watermeter al op 100%. Wat goed! We willen dit initiatief graag voortzetten en het waterdrinken blijven stimuleren op de Agnesschool.


Te laat komen

We willen opnieuw aandacht besteden aan het op tijd komen. Wilt u er op letten dat u uw kind(eren) op tijd op school brengt of dat uw kind(eren) op tijd van huis vertrekken. 8.25 uur gaat de deur open en verwachten wij de kinderen buiten in de rij, 8.30uur beginnen de lessen.

Belangrijke data:

- 12 februari Intekenbrief rapport mee naar huis

- 14 februari Streetdance groepen 5 t/m 8

- 16 februari Intekenbrief rapport uiterlijk inleveren

- 20-21-22 februari Adviesgesprekken VO groep 8

- 26 febr t/m 2 maart Voorjaarsvakantie (alle kinderen vrij)

- 8 maart Inloop ouders

- 13 - 15 maart Rapportgesprekken psz, groep 1 t/m 7

- 19 maart Studiedag (alle kinderen zijn vrij)


Terug