Nieuws

Agnesschool Nieuwsbrief 8 2017-2018

Vrijdag 13 april 2018

Nieuwsbrief 8

  • Afscheid meester Jan

Lieve kinderen en ouders,

Ik wil jullie graag bedanken voor alle bloemen, geurtjes, tekeningen en lekkernijen die ik bij mijn afscheid van jullie heb gekregen. Ook kreeg ik veel lieve reacties van ouders. De liedjes die de kinderen voor mij hebben gezongen waren heel mooi. Ik ga jullie missen.

Groetjes van meester Jan

  • Pasen op de Agnesschool

Het Paasfeest op de Agnesschool was een groot succes. De kinderen van groep 6/7 speelden onder leiding van meester Boris het Paasverhaal na. Alle kinderen van de Agnesschool mochten hier naar komen kijken.

  • Smartphone gebruik binnen de school

Het valt ons op dat er regelmatig gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons tijdens het halen en brengen van de kinderen. Ook tijdens de inloop staan de mobiele telefoons soms aan waardoor de tijd en aandacht die we voor de kinderen plannen besteed wordt aan de telefoon. We willen u vragen of u hierop wilt letten en we de kinderen die aandacht kunnen geven die ze verdienen.

  • Lunchen op de Agnesschool

De leerlingen van de Agnesschool krijgen 2x per week een gezonde lunch. Onze koks Deniz en Ramesh, verzorgen deze lunch samen met een aantal vrijwillige moeders in de keuken. Het is een enorme klus om voor zoveel kinderen te koken, maar elke dag lukt het ze om onze kinderen een gezonde en lekkere lunch voor te schotelen.

Naast het feit dat het een flinke klus is om de lunch te bereiden, is het ook heel kostbaar. Aankomend schooljaar kunnen we de lunch gelukkig weer mogelijk maken, maar voor de verdere toekomst kunnen we daar nu nog geen garantie op geven.

  • Ouderbijdrage

Herinnering ouderbijdrage schooljaar 2017-2018

LET OP !! NIEUW REKENINGNUMMER !! NL97INGB0654083339

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45, - om onze feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren.

29 juni is ons jaarlijkse schoolreisje. Kinderen waarvoor de ouderbijdrage niet betaald is mogen niet mee op schoolreis.

Let op:

Voor Rotterdamse kinderen in het primair onderwijs uit gezinnen met een laag inkomen is het mogelijk een bijdrage te ontvangen voor deelname aan schoolreisjes, excursies en werkweken die worden betaald met de vrijwillige ouderbijdrage. Meer informatie over deze voorziening vindt u op de website van stichting Meedoen in Rotterdam. https://www.meedoeninrotterdam.nl/aanvragen/wat-aan-te-vragen/.

We hopen door bovenstaande informatie dat alle kinderen mee gaan op schoolreis.

  • LekkerFit! Quiz

Lekker fit quiz: we hebben de eerste Agnes-lekker-fit-quiz gehad met ouders en het was een succes! Onze LekkerFit! coach Melanie had een zeer leerzame PowerPoint in elkaar gedraaid met soms lastige vragen. De winnaars van de quiz zijn verwend met een mooie en sportieve verrassing

  •  Belangrijke data:

- 17-18-19 april Cito eindtoets groep 8 & Entreetoets groep 7

- 18 april Halve finale veldvoetbal

- 25 april Finale veldvoetbal

- 20 april Koningsspelen

- 27 april-11 mei Paasvakantie

- 16 mei Start Ramadan


Terug