Nieuws

Agnesschool nieuwsbrief 9

Vrijdag 18 mei 2018

Nieuwsbrief 9

Uitslag Centrale eindtoets en entreetoets

Met veel trots kunnen wij u mededelen dat de uitslag van de Cito-eindtoets weer op het landelijk gemiddelde niveau, voor onze populatie kinderen, gemaakt is door onze leerlingen van groep 8! Van de peuters tot en met groep 8 wordt er op de Agnesschool elke dag heel hard gewerkt om elk kind dat te onderwijs bieden dat het nodig heeft. We zijn trots op de kinderen van groep 8 en trots op alle juffen en meesters van de Agnesschool die dit resultaat met hun inzet bereikt hebben!

Zoals u hierboven kunt lezen hebben de leerlingen van groep 8 een mooie prestatie geleverd. Hierboven hebben we een totaalbeeld van alle leerlingen van groep 8 weergegeven, de individuele uitslagen volgen later via de groepsleerkracht.

Ook de uitslag van de entreetoets van de groepen 7 is heel goed gemaakt. De individuele uitslagen volgen later via de groepsleerkrachten.

Wij zijn trots op alle kinderen en alle leerkrachten, we hebben mooie prestaties neergezet met elkaar!

MR

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze praat mee, geeft advies en heeft soms instemmingsrecht over zaken die de school aangaan.

Voor alle beleidsonderwerpen die 50% of meer van de RVKO-scholen aangaan, is er de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De GMR bestaat uit 8 ouders en 8 personeelsleden die maandelijks met het College van Bestuur overleggen. Leden worden voor een termijn van 3 jaar gekozen.

Elk jaar zijn er verkiezingen, ook dit jaar.

Lijkt u het wat om u voor dit interessante werk in te zetten, lees dan over de GMR op de RVKO website via  https://www.rvko.nl/De-RVKO/GMR, of meldt u aan als kandidaat op deze pagina: https://www.rvko.nl/De-RVKO/GMR/Verkiezingen. Doe dit vóór 28 mei.

Ramadan

Afgelopen week is de Ramadan weer begonnen. Dit is een bijzondere tijd voor vele betrokkenen van de Agnesschool.

Kinderen hebben de hele dag op school veel energie nodig voor het werken in de klas. Aankomende weken starten ook de laatste cito-toetsen, ook hier hebben de kinderen veel energie voor nodig. Dit betekent dat ze goede en gezonde voeding nodig hebben en daarnaast ook een goede nachtrust.

We hopen dat u hier rekening mee houdt tijdens de Ramadan.

Wilt u toch graag dat uw kind meedoet met de Ramadan, dan kunnen wij hier alleen rekening mee houden wanneer u schriftelijk toestemming geeft aan de leerkracht van uw kind(eren).

Schoolreis

Het is bijna zo ver, de schoolreis komt er aan. Waar we naar toe gaan is nog een verrassing, maar we hopen wel dat alle kinderen mee kunnen.

Denkt u nog aan de ouderbijdrage?

Financiën

Hoofdpijn, slecht slapen, irritaties.

Stress en financiën gaan vaak samen. Met het wijkteam gaan we het hier over hebben op dinsdag 12 juni om 9.00-10.00. Komt u ook meepraten of meeluisteren?

Suikerfeest voor ouders

De Ramadan is begonnen afgelopen. Wij wensen iedereen die hieraan meedoet een goede maand. Om dit jaar het Suikerfeest samen te vieren hebben we op maandag 18 juni vanaf 13:30 een lunch ingepland. We hopen dat het een mooie dag wordt, zodat we de tafels buiten kunnen zetten. Verdere informatie vindt u later op de informatieborden en op de Agnesapp. Komt u ook gezellig mee eten en neemt u wat lekkers mee? Alle ouders zijn van harte welkom!

Belangrijke data:

  • 21 mei 2e Pinksterdag alle kinderen vrij
  • 24 mei Inloop ouders  
  • 24 mei Mini final
  • 14 juni Laatste dag Ramadan
  • 15 juni Studiedag, alle kinderen vrij
  • 21 juni Uitstapje peuters

Terug