Nieuws

Agnesschool nieuwsbrief 1 2018-2019

Vrijdag 7 september 2018

7 september 2018,

Nieuwsbrief 1

Beste ouders, verzorgers, leerlingen van de Agnesschool en Agnes ukkies, We zijn weer allemaal uitgerust terug van vakantie! Fijn om iedereen weer te zien! De eerste weken van het schooljaar zitten er op en wij hebben alweer veel nieuws voor u.

Even voorstellen

Dit schooljaar hebben wij weer een aantal nieuwe collega’s verwelkomd in ons team. U heeft inmiddels de nieuwe juf of meester van uw kind(-eren) vast al ontmoet. Wij zijn blij met hun komst en wensen hen veel succes!

Agnes-app en Website

De meeste ouders van de Agnesschool zijn bekend met de Agnesapp. Middels de app en de website zullen wij u ook dit jaar weer informeren. Beide zijn aan elkaar gekoppeld, zodat u geen nieuws hoeft te missen. Momenteel werken wij nog aan een update. Blijft u ook weer op de hoogte? U kunt de app gratis downloaden in de appstore: Schoolpraat, school: Agnesschool.

Op tijd komen

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Om 8.25 uur gaat de deur open en om 8.30 moeten alle kinderen binnen zijn. Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.25 uur ziek melden?

Ouderbijdrage schooljaar 2018-2019

LET OP!! NIEUW REKENINGNUMMER !! NL97INGB0654083339 Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45,- om onze feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. We gaan er vanuit dat u voor 10 oktober in één keer het hele bedrag van €45,- per leerling betaalt. Mocht dit niet lukken kunt u er ook voor kiezen om in vier termijnen te betalen.

De uiterste datum voor deze termijnen is:

- september 2018, €12,50 

- oktober 2018, €12,50 kamp.

- november 2018, €10, -

- december 2018, €10, -

Voor groep 7 en 8 geldt een ander bedrag i.v.m. kamp. Dit is terug te vinden in de schoolkalender.


Het zou ons veel tijd besparen als u de ouderbijdrage via de bank aan ons overmaakt. U kunt dit doen door het te storten op: Rekening NL97INGB0654083339 Ten name van basisschool Agnes Postbus 24375 3007DJ Rotterdam Onder vermelding van de naam van de groep van uw kind.

Wanneer u de ouderbijdrage voor uw kinderen niet wilt/kunt betalen, dan moet u dat voor 7 oktober 2018 kenbaar maken bij de directie.

Kennismakingsgesprekken

Zoals u heeft kunnen lezen zijn ook dit schooljaar weer kennismakingsgesprekken. U wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht van uw kind(-eren). Wij verwachten van u dat u op deze uitnodiging ingaat.

Ouders welkom in de klas

Na het succes van vorig schooljaar gaan we ook dit schooljaar verder met de inloop voor ouders in iedere groep. Het is voor uw kind (ook in de bovenbouw) van onschatbare waarde als u even in de klas komt kijken en hij/zij u bijvoorbeeld kan laten zien waar de groep mee bezig is, waar zijn/haar plaats is, naast wie hij/zij zit, wat hij/zij al geleerd heeft. Wij organiseren dit bezoekje in de klas op verschillende dagen. Wij rekenen op uw komst! De eerste inloop is woensdag 10 oktober van 8.30-9.00 uur. Deze inloop momenten zijn altijd voor ALLE groepen.

Parkeren aan de Persoonsdam

De politie heeft aangekondigd actief te zullen gaan controleren op het parkeren aan de Persoonsdam. Vooral het dubbel parkeren zorgt voor onveilige situaties. Daarnaast zorgt het dubbel parkeren ook voor ergernissen bij het ophalen en brengen van de kinderen. Wilt u er voor zorgen dat u op de juiste manier parkeert in de daarvoor bestemde vakken? Dit is soms een stukje lopen, maar dat is wel heel gezond!

Oproep ouderraad

We zijn op zoek naar ouders die onze ouderraad willen versterken. De ouderraad is een schakel tussen de ouders van de school en de leerkrachten. We willen graag dat uit ieder leerjaar ouders vertegenwoordigd zijn. 1x per 2 maanden vergadert u als ouderraad met de medewerker ouderbetrokkenheid en een personeelslid. De ouderraad verzorgt met elkaar hulp bij activiteiten, is een luisterend oor van de school en vangt nieuwe ouders op om hen wegwijs te maken binnen de school.

Mocht u lid willen worden van de ouderraad, kunt u dit opgeven bij de leerkracht van uw kind of bij Karin Boons, medewerker ouderbetrokkenheid.

Stakingsdag 12 september

Op woensdag 12 september staken medewerkers in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. Dit is de laatste etappe van de estafette-actie die in februari in Friesland, Groningen en Drenthe is begonnen op initiatief van het PO-front. De beschikbaarheid van voldoende, goed opgeleide en gemotiveerde leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel is van groot belang voor goed onderwijs. Dit is in het primair onderwijs niet langer vanzelfsprekend en het is dan ook belangrijk dat er voldoende geld komt voor eerlijke salariëring van de werknemers in het primair onderwijs. Bovenstaande betekent dat de Agnesschool 12 september dicht is.

Save the date

Schrijft u het vast in uw agenda/kalender? Op woensdag 3 oktober is het PBS-wijkfeest op en rond het plein van de Dam. Het is van 14.0016.00 en er zullen verschillende leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen zijn, opgezet door de organisaties in de wijk. Meer informatie volgt!

Boeken/spellen uitleen

Voor alle ouders is er iedere maandag en vrijdag van 8.30-9.30 uitleen van boeken en rekenspellen. U kunt deze materialen twee weken thuis houden. Nu de warme zomer weer voorbij is, brengen lezen en spelletjes doen weer gezelligheid in huis.

Lekker Fit! coach Melanie Vis

Na succesvolle schooljaren op verschillende Lekker Fit! scholen, mag ik ook dit schooljaar weer als schooldiëtist aan de slag. Ik heb hier enorm veel zin in! Voorgaande jaren heb ik al veel kinderen en hun ouders/verzorgers geholpen om nog fitter te worden en dit is goed gelukt!

Wat doet de schooldiëtist op school? Op een Lekker Fit! school is er extra aandacht voor een gezonde leefstijl, er wordt meer gymles gegeven en er is een schooldiëtist op school werkzaam. Het werk als schooldiëtist varieert van informeren van groepen ouders en klassen tot individuele consulten met kinderen en hun ouders. Hiervoor worden de meetgegevens van de jaarlijkse fittest gebruikt. Ook deze zal ik uitvoeren op school. Alle kinderen die boven het gemiddelde zitten, worden door de school uitgenodigd voor een gesprek met mij. Samen gaan we dan kijken of er verbeterpunten zijn zodat uw kind op een gezonde manier weer helemaal fit wordt! Ook bij andere voeding gerelateerde problemen, bijv. als u een lastig etertje thuis heeft of als uw kind onder het gemiddelde zit wat betreft gewicht, help ik u graag!

Verder zal ik waarschijnlijk ook in de school te vinden zijn, wanneer er bijvoorbeeld een project over voeding of leefstijl is, de Lekker Fit! week of voor het geven van workshops voor ouders.

melanie@degroeneappel.nl, meer informatie over het Lekker Fit! project op www.lekkerfit.nl

Water drinken

Vorig schooljaar zijn we gestart met water drinken tijdens de grote en kleine pauze. Er zijn al heel veel kinderen die alleen nog maar water meenemen, daar zijn we blij om, want water is gezond en goedkoop. Ook dit jaar willen we weer aandacht besteden aan de gezondheid van de leerlingen en willen we u vragen elke dag water mee te geven aan uw kinderen.


Belangrijke data:

10 SEPTEMBER Ouderbijeenkomst 010

11 SEPTEMBER Infobijeenkomst Sanakids

11 SEPTEMBER MR

12 SEPTEMBER Stakingsdag alle leerlingen vrij

17 SEPTEMBER Start kennismakingsgesprekken PSZ t/m 8

18 SEPTEMBER RVKO-studiedag alle leerlingen vrij

19 SEPTEMBER TSO-cursus

25 SEPTEMBER Schoolfotograaf

25 SEPTEMBER Schoolfotograaf

25 SEPTEMBER TSO-cursus

01 OKTOBER Bijeenkomst voor ouders in de ouderkamer

03 OKTOBER Start Kinderboekenweek

03 OKTOBER 14:00 uur PBS-feestdag in de wijk

10 OKTOBER Grote inloop in alle groepen

15 OKTOBER Info bijeenkomst PSZ-ouders 

19 OKTOBER Thema-afsluiting groepen 1-2


Terug