Nieuws

Agnesschool nieuwsbrief 2 2018-2019

Vrijdag 19 oktober 2018

 

19 oktober nieuwsbrief 2

➢ Kinderboekenweek   

Ook dit jaar hebben we weer veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek.  Vriendschap… wat waren we aardig voor elkaar!

Woensdag 3 oktober hadden we een feestelijke opening met een kinderdansgroep en Jip en Janneke kwamen langs om hun vriendschap te vertellen.  

Daarna gingen we heel de week met boeken aan de slag, veel lezen en voorlezen en we ondernamen ook veel leuke andere activiteiten.  

Vrijdag 12 oktober hebben we de Kinderboekenweek gezamenlijk afgesloten met een voorleeswedstrijd. 

 

➢ Dag van de leerkracht

Op 5 oktober was het de dag van de leerkracht. 

Dit jaar was het een hele bijzondere dag van de leerkracht. Meester George en juf Martine hadden namelijk zelf taarten gebakken voor de meesters en juffen van de Agnesschool om ze te bedanken voor hun inzet voor uw kinderen. 

 

➢ Op tijd komen

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd of u er voor wilt zorgen dat uw kind op tijd op school is. We willen hier meer aandacht aan schenken omdat we nog steeds merken dat er veel kinderen te laat komen.  Om 8.25 uur gaat de deur open en gaat de eerste bel, u heeft vast gemerkt dat er ook een tweede bel gaat om 8.30. Dit is de bel om aan te geven dat de les gaat starten. Dan moeten alle kinderen dus binnen zijn. Komt uw kind te laat dan blijven we dat melden in onze administratie en zullen we u ook aan gaan spreken op het verzuim van uw kind(eren). Onze kinderen hebben recht op onderwijs en door regelmatig te laat te komen krijgen zij niet genoeg van die onderwijstijd. 

Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziek melden, zodat we geen misverstand hebben over ziekte of verzuim?

 

➢ TSO (tussenschoolse-opvang)

Ook dit schooljaar hebben we weer actieve ouders die ons helpen met de TSO.

De overblijfjuffen zijn toppers! Door de hulp van ouders kunnen onze teamleden een half uur pauze hebben en dat is heel waardevol!

Toch kunnen we nog een paar van deze toppers gebruiken.

Heeft u tussen de middag een half uurtje tijd (tussen 12.00 uur en 13.30 uur)?  

 

Bij de kleuters begeleidt u de kinderen binnen tijdens het eten en buiten bij het buitenspelen op het kleuterplein. 

De kinderen uit de hogere groepen spelen een half uur buiten met de overblijfjuffen. 

Lijkt het u gezellig om met ons mee te doen? 

U kunt zich aanmelden bij Karin, medewerker ouderbetrokkenheid. 

 

➢ Informatieborden

Kijkt u regelmatig op de informatieborden bij de ingangen? Hier vindt u informatie over school, diverse activiteiten, bijeenkomsten en nieuws. 

 

➢ Bijeenkomst voor ouders

Wij hebben een ouderraad en oudercommissie op school en wij zijn op zoek naar nieuwe ouders die mee willen praten en denken met school. Wilt u hier graag meer over weten of wilt u zich aanmelden: Op woensdag 31 oktober van 9.00-10.00 uur is er een informatie bijeenkomst. Komt u ook?

 

➢ PBS-speeldag

Mooi weer, leuke activiteiten, blije kinderen! Kortom de PBS-speeldag was een succes woensdag 3 oktober! Als voorbereiding voor de Agnesactiviteit hebben kinderen uit groep 5 en 8 geholpen met het maken van hapjes en deze lekkernijen daarna uitgeserveerd op het plein. Ze kregen veel complimenten, want het zag er geweldig uit!

 

➢ Studiedag

29 oktober, maandag na de herfstvakantie hebben we een studiedag. ALLE kinderen zijn die dag vrij. 

 

Belangrijke data:

29 oktober 

Studiedag; ALLE LEERLINGEN VRIJ

30 oktober 

start school

31 oktober 

9:00 ouderbijeenkomst, MR-vergadering, JINC 7-8B 

2 november 

Motoriekcircuit groep ½.

5 november 

info bijeenkomst taal ouders groep ½. 

15 november

 

MR, VO-avond


Terug