Nieuws

Agnesschool nieuwsbrief 3

Vrijdag 16 november 2018

16 november 2018

Nieuwsbrief 3

 

Herfstgesprekken

Zoals u heeft kunnen lezen zijn ook dit schooljaar weer herfstgesprekken. Tijdens deze gesprekken worden de resultaten van uw kind(eren) besproken.

Aankomende week wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor dit gesprek. Wij verwachten van u dat u op deze uitnodiging ingaat.

 

Ouders welkom in de klas

Na het succes van vorig schooljaar gaan we ook dit schooljaar verder met de inloop voor ouders in iedere groep. We merken dat de opkomst nog hoger kan. Het is voor uw kind (ook in de bovenbouw) van onschatbare waarde als u even in de klas komt kijken en hij/zij u bijvoorbeeld kan laten zien waar de groep mee bezig is, waar zijn/haar plaats is, naast wie hij/zij zit , wat hij/zij al geleerd heeft. Het vraagt een half uur van uw tijd. Wij organiseren dit bezoekje in de klas op verschillende dagen.

Inloopdata: 7 februari 2019, 9 april 2019.

 

Op tijd komen

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Om 8.25 uur gaat de eerste bel en gaat de deur open, om 8.30uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen binnen zijn.

Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziekmelden?

 

Parkeren aan de Persoonsdam

De Politie heeft aangekondigd actief te zullen gaan controleren op het parkeren aan de Persoonsdam. Vooral het dubbel parkeren zorgt voor onveilige situaties. Daarnaast zorgt het dubbel parkeren ook voor ergernissen bij het ophalen en brengen van de kinderen.

Wilt u er voor zorgen dat u op de juiste manier parkeert in de daarvoor bestemde vakken?

Dit is soms een stukje lopen, maar dat is wel heel gezond!

Sinterklaas

Woensdag 5 december is het weer zo ver, Sinterklaas brengt die dag een bezoek aan de Agnesschool. De aankomende periode volgen we het sinterklaasverhaal van het sinterklaasjournaal. Hoe dit er precies uit komt te zien voor de kinderen is nog een verrassing.

Aangezien 5 december op woensdag valt, vieren we het sinterklaasfeest voor de peuters op dinsdag 4 december, verdere informatie zal via de leidsters volgen.

 

Sinterklaas komt er ook weer aan voor de ouders. We gaan het samen vieren op woensdag 5 december om 9.00 uur met  lootjes trekken, kleine cadeautjes en wat lekkers

Wanneer u gezellig mee wilt doen kunt u zich inschrijven bij Karin. Dit kan nog tot 23 november.

 

Spel-uitleen

Iedere dinsdag is er koffie met spel-uitleen en spel-uitleg voor alle ouders in de centrale hal.

Komt u een keer langs?

 

 

Belangrijke data:

22 november                                  Info bijeenkomst groep 1/2 rekenen

26, 27, 28 november                       Herfstgesprekken

28 november                                  Ouderbijeenkomst in de ouderkamer

4 december                                    Sintviering op de peuterspeelzaal

5 december                                    Sintviering op school

13 december                                  Bijeenkomst voor ouders, overgang psz naar                                                       1/2


Terug