Nieuws

Agnesschool Nieuwsbrief 8 - 20 mei 2019

Maandag 20 mei 2019

Cindy Langerak; nieuwe adjunct-directeur

Juf Cindy werkt sinds november als intern begeleider bij ons op school.

De benoemings- en adviescommissie (bovenschools manager, directeur, MR-ouder en MR- leerkracht) is unaniem akkoord gegaan met haar benoeming als adjunct-directeur op de Agnes.

We wensen juf Cindy veel plezier en succes op de Agnesschool.

 

Cito eindtoets

Afgelopen week hebben we het resultaat van de eindtoets van groep 8 binnen gekregen. De leerlingen hebben super hard gewerkt en het resultaat is fantastisch, namelijk 534.2!

De kinderen van de Agnesschool hebben boven de bovengrens van de inspectie gescoord.

Ook al vinden we het allerbelangrijkste dat de leerlingen lekker in hun vel zitten en zich goed kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau, zijn we ook bijzonder trots op dit resultaat.

Een compliment voor alle leerlingen, het personeel en de ouders die hier zo hard voor hebben gewerkt!

Lestijden volgend schooljaar

De gemeente Rotterdam wil dat de leerlingen in de wijk Feijenoord 10 uur extra leertijd krijgen.

De lessen voor de groepen zullen volgend schooljaar anders zijn. Alle leerlingen gaan van 08.30 uur tot 15.00 uur naar school. Op de woensdag (en groep 1-2 op vrijdag) zijn de leerlingen om 12.30 uur uit. Na deze tijd krijgen de leerlingen keuzevakken aangeboden.

In samenwerking met Humanitas zijn we bezig om een mooi en goed programma neer te zetten voor na 15.00 uur. Als er meer bekend is dan krijgt u dit te horen. De oudergeleding van de MR is akkoord met deze verandering van lestijden.

Lekker Fit! Privacy

Vanwege de nieuwe wet op de Privacy hebben alle ouders vorig schooljaar een brief gekregen waarbij ondertekening werd gevraagd zodat we de fittest kunnen blijven houden. Ouders die daarna hun kind hebben ingeschreven, hebben tijdens de inschrijving hun akkoord gegeven. De resultaten krijgt uw kind in zijn/haar rapport. Ook worden de gegevens geanonimiseerd verwerkt door de gemeente. Indien u hier niet meer achter staat, kunt u dit bij de directie kenbaar maken.

Lekker Fit! trakteren

Wij zijn een Lekker Fit! school en willen gezonde traktaties uitdelen. Maar... deze traktatie is ook super leuk! Een traktatie hoeft niet altijd iets om te eten zijn, een cadeautje is ook prima. Het is heel eenvoudig en de kinderen hebben er voor een langere tijd plezier aan.

 

Schooltandarts

Sanakids komt in de klassen informatie geven aan de kinderen over tandenpoetsen. Ze krijgen poetsles! Op woensdag 29 mei om 8.30 uur is er een poetsbijeenkomst voor ouders. U kunt hier ook uw kind inschrijven voor de schooltandarts en uw vragen stellen over een gezond gebit voor uw kind.

Leeszaal de Dam

Leeszaal de Dam is er voor kinderen en volwassenen. Er kunnen boeken gelezen en geleend worden zonder pasje of kaartje. Gewoon lekker thuis boeken lezen en weer terugbrengen. U kunt hier ook boeken doneren. De leeszaal is voor de uitleen, met behulp van vrijwilligers, vier middagen in de week open van 15.30-17.00 uur. Komt u een keer langs?

Iedere woensdag zijn er kind/ouder activiteiten van 14.00-16.00 uur. Er wordt

voorgelezen, gekookt, geknutseld, en op 22 mei komt Ramona Kimberley, schrijfster van

een kinderboek!

Bijeenkomst bibliotheek

Op vrijdag 24 mei is er een bijeenkomst op school over voorlezen. Hoe lees je nou voor wanneer je zelf niet goed kunt lezen? Carlien laat ons zien wat er mogelijk is en hoe het voorlezen, wat zo belangrijk is voor onze kinderen, toch gaat lukken! Het begint om 9.00 uur.

Ramadan: Op dinsdag 11 juni vieren we met alle ouders het Suikerfeest. Komt u ook en neemt u wat lekkers mee? We starten om 13.30 uur!

(Aankomende) leerkrachten gezocht

De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs) zoekt nog meer fijne collega’s.

Daarom willen we een beroep op u doen. Misschien kent u iemand die graag als leerkracht

bij de RVKO wil werken, of heeft u vrienden met een afgeronde hbo- of wo-opleiding met

interesse in een baan in het onderwijs. Speciaal voor deze mensen geeft de RVKO op 22

mei een RVKO Banen-BBQ!

Waar: RVKO/Thomas More Hogeschool Stationssingel 80, Rotterdam

Wanneer: 22 mei ‘2019 van 16.00 tot 19.00 uur

Aanmelden kan tot uiterlijk 19 mei via: www.rvko.nl/banenbbq Hier vindt u ook alle

informatie.

Verkiezingen oudergeleding MR

Altijd al een keer mee willen denken over het onderwijs binnen de Agnesschool? Wil je een duidelijke stem krijgen binnen de school en de ouders van de Agnesschool vertegenwoordigen binnen de organisatie? De Medezeggenschapsraad zoekt voor volgend schooljaar twee ouders!

De Medezeggenschapsraad van de Agnesschool bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR heeft stem- en adviesrechten op verschillende onderwerpen als schoolgeld, schooltijden en andere belangrijke zaken. Als ouder ben je als lid van de MR in staat om van heel dichtbij mee te beslissen over zaken aangaande school. Met elkaar (ouders en personeel) kunnen we grote stappen zetten.

Mocht je zitting willen nemen in de MR dan kun je je aanmelding doorgeven bij Karin Boons. Als er meer dan twee aanmeldingen zijn, zal er een verkiezing gehouden worden. De ouders mogen dan kiezen welke ouders zitting gaan nemen in de MR. Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet!

Belangrijke data:

22 mei Kinderboekenschrijfster Ramona Kimberley in de Dam

22 mei RVKO banen bbq

24 mei Voorleesbijeenkomst voor ouders

29 mei Voorlichting over tandenpoetsen voor ouders

30 mei Hemelvaart (alle leerlingen vrij)

31 mei Alle leerlingen vrij

03 juni Peutervoorleesdag

05 juni Suikerfeest

07 juni Studiedag (alle leerlingen vrij)

10 juni Pinksteren (alle leerlingen vrij)

11 juni Suikerfeestviering voor ouders

12 juni Grote buitenpleinen dag Feijenoord

20 juni Peuteruitje

20 juni Sport- en speldag groepen 5 t/m 8

21 juni Nieuwsbrief 9

   
   

Geachte ouders van de RVKO,

Elk jaar vraagt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aandacht voor de jaarlijkse verkiezingen.

Ook dit jaar zullen een aantal ouders en personeelsleden de GMR verlaten.

Wil jij je inzetten voor de RVKO? Stel je dan kandidaat voor deze verkiezing.

Alle personeelsleden van de RVKO en alle ouders van de leerlingen op de scholen van de RVKO (peildatum eerste schooldag van komend schooljaar) kunnen zich kandidaatstellen voor de GMR.

Als er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, vinden er verkiezingen plaats. De medezeggenschapsraden kiezen dan uit de kandidatenlijst.

Er kunnen maximaal 1 ouder en 1 personeelslid per school zitting nemen in de GMR en elk GMR-lid wordt steeds voor 4 jaar gekozen.

Dit betekent dat van de Willibrord, Contrabas en Don Bosco dit jaar zich geen ouders kandidaat kunnen stellen, omdat er al een ouder van deze school in de GMR zitting heeft.

Hetzelfde geldt voor personeelsleden van de Michael, Provenier, Agnes, Jacobus, Contrabas, en de Montessori Terbregge.

De GMR is een raad die 10 keer per jaar bijeenkomt om het bestuur te adviseren over nieuw beleid. De vergaderstukken en de agenda worden ongeveer een week van te voren toegestuurd aan de leden. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken die te maken hebben met het onderwijskundig, organisatorisch, personeel en financieel beleid van alle scholen en de vereniging.

Naast de maandelijkse vergaderavond die van 20.00 uur tot 22.00 uur duurt, kost het lidmaatschap u wat voorbereidingstijd, zoals het lezen van de stukken die op de vergadering behandeld worden.

De GMR overlegt met het bestuur van de RVKO en heeft, bij het toetsen van het beleid, informatierecht en adviesrecht of instemmingsrecht. Tijdens de vergadering is tenminste de secretaris en een lid van het College van Bestuur van de RVKO aanwezig. Tussen het bestuur en de GMR bestaat een prettige samenwerking. De GMR wil een volwaardige en kritische partner van het bestuur zijn, waarbij op betrokken en kundige wijze de belangen van leerlingen, ouders en personeel worden behartigd.

De GMR ziet je graag als nieuwe collega tegemoet, net als de RVKO!

Geef je op als kandidaat via het aanmeldformulier

Kandidaten kunnen het formulier ook vinden op de Portal van de GMR onder GMR Documenten Bibliotheek > Verkiezingen, of deze opvragen via het e-mailadres: gmr@rvko.nl.

Opgeven kan tot 31 mei.

Wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Linda van de Graaf via gmr@rvko.nl. Natuurlijk staan ook de leden van de GMR je graag te woord.

De GMR kijkt met belangstelling uit naar de nieuwe GMR-leden.

Met vriendelijke groet,

Linda van de Graaf

Ambtelijk secretaris GMR


Terug