Nieuws

Nieuwsbrief 1 - 2019-2020

Zondag 8 september 2019

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Agnesschool en Agnes Ukkies,

We zijn weer allemaal uitgerust terug van vakantie. Goed om iedereen weer te zien!

De eerste week van het schooljaar zit er (bijna) op en wij hebben alweer veel nieuws voor u.

Even voorstellen

Dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe collega’s verwelkomd in ons team. U heeft inmiddels de nieuwe juf of meester van uw kind(-eren) vast al ontmoet. Wij zijn blij met hun komst en wensen hen veel succes en plezier!

Agnes-app en website

De meeste ouders van de Agnesschool zijn bekend met de Agnes app. Middels de app en de website zullen wij u ook dit jaar weer informeren. Beide zijn aan elkaar gekoppeld, zodat u geen nieuws hoeft te missen.

Blijft u ook weer op de hoogte? U kunt de app gratis downloaden in de appstore/playstore:

App: Schoolpraat, school: Agnesschool.

Op tijd komen

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is?  Om 8.25 uur gaat de deur open en om 8.30 moeten alle kinderen binnen zijn. Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziek melden?

Sommige groepen zijn verhuisd naar een andere gang. Wilt u uw kind door de juiste ingang de school in laten gaan? Dan hebben we ongeveer overal een gelijk aantal kinderen en ouders, zodat het niet te druk wordt in de gangen en trappenhuizen en dat is wel zo veilig!

Ouderbijdrage schooljaar 2019-2020

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling van €45, - om onze feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. U heeft inmiddels een mail ontvangen van WIS Collect met het verzoek de factuur (online) te betalen.

Mocht dit niet lukken, kunt u er ook voor kiezen om in drie termijnen te betalen.

De uiterste datum voor deze termijnen is:

  • 10 oktober 2019 €15,00
  • 10 december 2019 €15,00
  • 10 februari 2020 €15,00

Wanneer u de ouderbijdrage voor uw kinderen niet kunt betalen, komt u dat a.u.b. zo snel mogelijk kenbaar maken bij de directie.

Mocht het online betalen niet lukken, kunt u ook bij de balie contant betalen. Online betalen heeft wel onze voorkeur.

Kennismakingsgesprekken

Maandag 16 september beginnen de jaarlijkse kennismakingsgesprekken. De uitnodigingen zijn deze week uitgedeeld en we verwachten van u dat u op deze uitnodiging ingaat.

Ouders welkom in de klas

Ook dit schooljaar gaan we verder met de grote inloop voor ouders in iedere groep. Het is voor uw kind (ook in de bovenbouw) van onschatbare waarde als u even in de klas komt kijken en u bijvoorbeeld kunt zien waar de groep mee bezig is, naast wie uw kind zit en wat er al geleerd is.

Wij organiseren dit bezoekje in de klas op verschillende dagen. De eerste grote inloop is woensdag 9 oktober en begint om 8.30 uur.

Deze inloopmomenten zijn altijd voor ALLE groepen. Wij, maar vooral uw kind(eren) rekenen op u!

Parkeren aan de Persoonsdam

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent topdrukte op de Persoonsdam. Dubbel parkeren zorgt voor onveilige situaties. Daarnaast zorgt het dubbel parkeren ook voor ergernissen bij het ophalen en brengen van de kinderen.

Wilt u er voor zorgen dat u op de juiste manier parkeert in de daarvoor bestemde vakken?

Dit is soms een stukje lopen, maar dat is wel heel gezond! Bovendien riskeert u op deze manier geen boete van de politie voor fout parkeren (minimaal 95 euro!).

Water drinken

We vinden het heel fijn om te zien dat de meeste leerlingen water bij zich hebben voor in de pauzes. Ook dit jaar willen we weer aandacht besteden aan de gezondheid van de leerlingen en water drinken helpt daarbij!

Leertijduitbreiding (LTU)

U weet dat we een school zijn in de zogenaamde Children’s Zone. Dat houdt in, dat er twee keer per week naschoolse activiteiten plaatsvinden in en rond de school waaraan de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan meedoen. Een belangrijke datum om in de kalender te zetten is woensdag 18 september, omdat op deze dag uitleg wordt gegeven over hoe de LTU in zijn werk gaat.

Het programma ziet er als volgt uit:

11.30-12.30 uur: Ouders worden op school (ouderkamer) geïnformeerd over LTU. Uitgelegd wordt wat het inhoudt en hoe het inschrijven werkt.

12.30-17.00 uur: Uitleg en activiteiten voor de kinderen. Op een soort kennismakingsmarkt kunnen alle leerlingen alle activiteiten uitproberen, zodat ze weten waar ze voor kunnen kiezen. Het belooft een hele leuke en gezellige middag te worden!

Brief van de RVKO

Naast deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van ons bestuur, de RVKO. Daarin wordt aandacht gevraagd voor het lerarentekort dat nog steeds een feit is en niet snel minder zal worden.

Gelukkig hebben we het op de Agnesschool voor elkaar gekregen dat elke groep een lieve juf of meester heeft, maar u weet misschien vanuit het nieuws dat veel scholen moeite hebben leerkrachten te vinden, gewoonweg omdat ze er niet zijn!

Koffieochtend

Karin heeft op maandag haar studiedag, dus is er dit schooljaar koffieochtend voor alle ouders op woensdag van 8.30-9.30 uur. Natuurlijk bent u maandag ook welkom voor een kopje koffie of thee. 

Thema informatie voor ouders

Op de informatieborden bij de ingangen kunt u ook dit schooljaar weer iedere week lezen wat er voor u als ouder te doen is op school. Hier staan de bijeenkomsten op, maar ook de wekelijkse activiteiten. Kijkt u of er iets voor u bij zit? Voor vragen over deze bijeenkomsten en activiteiten kunt u terecht bij Karin Boons.

De informatiebijeenkomsten voor komende periode zijn:

  • Woensdag 11 september om 8.45 - "benutte fondsen",over aan te vragen fondsen in Rotterdam.
  • Donderdag 12 september om 8.45 - "opvoedgesprek" dit vindt plaats in de leeszaal. We praten samen over opvoeden en opvoeddilemma's (iedere donderdag).
  • Woensdag 18 september om 8.45 - "onwijze ouders", kennismaking en in gesprek met de wijkagent.

Conversatieles

Op dinsdag 10 september start om 9.00 uur de inschrijving voor de conversatieles. We gaan veel praten, lezen en doen taalspellen. Komt u ook meedoen?

Avondvierdaagse

De Avond 4 Daagse Kop van Zuid / Feijenoord wordt georganiseerd door Speeltuin De Vuurklip, (Binnenhavenhof 1), in samenwerking met een club enthousiaste ouders. Doel is dat iedereen die op de Kop van Zuid en Feijenoord woont 4 avonden lang gezellig meewandelt op 16, 17, 18 en 19 september. De start is iedere avond om 18.30 uur en er wordt 5 km gelopen met ouders en kinderen.

U kunt op school inschrijven op dinsdag 10 september om 8.30 uur bij Karin. Een leuke, gezellige activiteit waar zowel kinderen als ouders van genieten!

Uitleen boeken en spellen

Voor alle ouders is er iedere woensdag en vrijdag van 8.30-9.30 uur uitleen op school van boeken en rekenspellen. U kunt deze materialen twee weken thuis houden.

Nu de warme zomer weer voorbij is, brengen lezen en spelletjes doen weer gezelligheid in huis.

Belangrijke data:

10 september             Inschrijven conversatieles (Karin)

10 september             Inschrijven avondvierdaagse (Karin)

11 september             Infobijeenkomst ‘benutte fondsen’ (school)

12 september             Infobijeenkomst ‘opvoedgesprek (Leeszaal De Dam)

16 september             Start kennismakingsgesprekken PSZ t/m 8

18 september             Infobijeenkomst ‘onwijze ouders’ (school)

18 september             Infobijeenkomst LTU (start 1-10) voor ouders en leerlingen

19 september             Peuters vrij i.v.m. studiedag peuterjuffen

24 september             Schoolfotograaf

25 september             Schoolfotograaf

27 september             Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag personeel

02 oktober                  Start Kinderboekenweek ‘Reis mee’

09 oktober                  Grote inloop in alle groepen

18 oktober                  Nieuwsbrief 2

20-25 oktober Herfstvakantie


Terug