Nieuws

Nieuwsbrief 2 - 18 oktober 2019

Vrijdag 18 oktober 2019

Thema-afsluiting peuterspeelzaal

Het eerste thema van de peuters is afgesloten met een voorstelling van onze eigen Agnes Ukkies juffen, die een verhaal van Nijntje hebben nagespeeld. Wat een opkomst! Fijn dat u er samen met uw peuter van heeft kunnen genieten. Volgende keer weer?

Kinderboekenweek

Ook dit jaar hebben we weer veel aandacht besteed aan de Kinderboekenweek met het thema: Reis mee!

Woensdag 2 oktober hadden we een feestelijke opening waarbij meester George op reis ging naar……de wereld van boeken met mooie, leuke en spannende verhalen. Juf Zoha en juf Jacoline zongen liedje en beeldden dit ook uit. Leerlingen uit groep 8 zongen en dansten op het Kinderboekenweeklied ‘Reis mee’. Om voor te lezen in de groep kreeg iedere groep een boek.

Daarna gingen we twee weken met boeken aan de slag, veel lezen en voorlezen en we ondernamen ook veel leuke andere activiteiten.

Vrijdag 18 oktober sluit iedereen de Kinderboekenweek op eigen wijze af

Dag van de leerkracht

Op 5 oktober was het de dag van de leerkracht. Voor meester George en juf Cindy een mooi moment om iedereen te verwennen. Zij vinden iedereen die op de Agnesschool werkt

FANTOSTISCH en hebben daarom heerlijke tosti’s gebakken met smaken die pasten bij het thema van de Kinderboekenweek. Zo hebben zij iedereen bedankt voor hun inzet voor uw kinderen.

Afscheid meester Fred

Na de herfstvakantie zal het werk van meester Fred overgenomen worden door meester Johnson. Meester Fred heeft ander werk gevonden waarmee wij hem heel veel succes en plezier wensen. We zullen u missen, meester Fred, maar we zijn ook blij dat we een goede vervanger gevonden hebben.

Op tijd komen

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gevraagd of u er voor wilt zorgen dat uw kind op tijd op school is. We willen hier meer aandacht aan schenken omdat we nog steeds merken dat er veel kinderen te laat komen. Om 8.25 uur gaat de deur open en gaat de eerste bel, u heeft vast gemerkt dat er ook een tweede bel gaat om 8.30 uur. Dit is de bel om aan te geven dat de les gaat starten. Dan moeten alle kinderen dus binnen zijn. Komt uw kind te laat dan blijven we dat melden in onze administratie en zullen we u ook aan gaan spreken op het verzuim van uw kind(eren). Onze kinderen hebben recht op onderwijs en door regelmatig te laat te komen krijgen zij niet genoeg van die onderwijstijd.

Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur ziek melden, zodat we geen misverstand hebben over ziekte of verzuim?

LTU

Maandag 14 oktober was het zover: de leertijduitbreiding (LTU) is begonnen. De leerlingen van groep 3 t/m 8 nemen deel aan een heleboel leuke en leerzame activiteiten. Juf Karin heeft samen met Jürgen Elias (Humanitas) veel ouders geholpen met het installeren van de app en zodoende zijn al heel veel kinderen ingeschreven. Is het u nog niet gelukt? Kom dan alstublieft zo snel mogelijk op school, zodat we u hierbij kunnen helpen.

Onwijze ouders

De tweede bijeenkomst van de 'onwijze ouders' is alweer geweest. Wat een mooie gesprekken zijn er ontstaan onder begeleiding van de wijkagent Ed Shew A Tjon! Onze gasten deze keer waren Houda en Ruperto van JOZ en twee dames van CJG. Het onderwerp was 'drugs'. De wijkagent had een koffertje meegenomen met allerlei soorten drugs om te laten zien.

Goed om met elkaar te praten over de veiligheid van onze kinderen en hoe wij hierin samen kunnen werken. De volgende 'onwijze ouders' zal zijn eind november en dan gaan we het hebben over vuurwerk. Houdt u de weekinformatie in de gaten op de borden bij de ingangen, zo mist u niets!

Conversatielessen

Iedere dinsdag van 9.00 uur tot 10.30 uur praten we met elkaar, lezen we teksten en doen we taalspellen die u thuis ook met de kinderen kunt doen. Wilt u ook Nederlands praten en veel nieuwe woorden leren? Kom gewoon een keer meedoen, aanmelden is niet nodig!

Bijeenkomst over taal

Voor de ouders van de groepen 1-2: op dinsdag 5 november is er in de hal een bijeenkomst over taal. Het begint om 9.00 uur. Noteert u het vast om niet te vergeten?

Belangrijke data:

21-25 oktober Herfstvakantie, geen school, alle leerlingen zijn vrij

28 oktober School begint weer

31 oktober JINC-stage 8B

5 november Infobijeenkomst taal ouders groep 1-2

5 november VO-informatieavond groep 7-8

6 november Stakingsdag (zeer waarschijnlijk is de school dan dicht)

15 november Nieuwsbrief 3


Terug