Nieuws

Nieuwsbrief 4 - 13 december 2019

Maandag 16 december 2019

Herfstgesprekken

De herfstgesprekken zitten er weer op. Wat zijn er veel ouders op gesprek geweest, super fijn! We zijn in het bijzonder enorm trots op de kinderen van de groepen 3 tot en met 8. Die kinderen hebben zelf aan hun ouders verteld wat ze allemaal op school doen, wat ze al goed kunnen en wat ze nog moeten leren.

 

Ø Sintviering

Op 5 december heeft de Sint weer met zijn pieten een bezoek gebracht aan de Agnes. Achterop de motor van meester Peter kwam hij aangescheurd, wat een pret! De kinderen van de bovenbouw hebben heel erg hun best gedaan voor hun klasgenootjes met een gedicht en een cadeautje. De peuters, onder- en middenbouwleerlingen hebben vooral erg genoten van Sint en zijn pieten en hun kunsten tentoongespreid.

 

Ø Kerstmis op de Agnesschool

Een gezellige, sfeervolle tijd waarbij wij, allemaal op onze eigen manier en vanuit onze eigen levensovertuiging, stil staan bij de betekenis van het kerstfeest. Alle groepen zijn nog volop bezig met het versieren en andere voorbereidingen.

In de groepen worden verhalen voorgelezen, kerstliedjes gezongen en wensen geschreven.

De moeders helpen ons met het versieren van de school door middel van kerstknutsels.

Kerstcrea

12 december was er creamiddag. De leerlingen hebben bouwdoorbrekend geknutseld en hele mooie dingen gemaakt. Ook zijn er mooie kerstkaarten gemaakt voor de ouderen uit de buurt. Die gaan de leerlingen samen met juf Karin volgende week rondbrengen met iets lekkers. Lief hè!

 

Ø Kerstontbijt/lunch bij de peuters

De ochtendgroep heeft dinsdag 17 december een kerstontbijt, de middaggroep een kerstlunch. De lijst met boodschappen hangt op bij de groepen en het belooft een feest te

worden! Ouders zijn geïnformeerd door de peuterleidsters. Gezellig dat de ouders het laatste half uur ook mogen aanschuiven.

 

Ø Kerstdiner

Op dinsdag 17 december gaan wij in de groepen met alle leerlingen genieten van een heerlijk en gezellig kerstdiner. Het kerstdiner begint om 18:00 uur en duurt tot 19:30 uur.

Om 17.50 uur kunt u alvast naar binnen om het eten naar de klas te brengen. Neemt u ook wat lekkers mee?

Afgelopen woensdag heeft u een brief ontvangen waarop u kunt aangeven welke lekkernij u gaat verzorgen voor ons kerstdiner. Ook vindt u op deze brief een invulstrookje waarop u kunt aangeven of u uw kind komt ophalen of dat hij/ zij alleen naar huis mag. We verwachten dat IEDEREEN het invulstrookje inlevert!

 

Ø Kerstwandeling

Op dinsdagochtend 17 december zullen we met alle leerlingen van de Agnesschool een

wandeling maken door de wijk die geheel in het teken van de kerstgedachte zal staan. Deze wandeling zal om 8.45 uur starten en ouders zijn welkom om met de groep mee te lopen. Met de groep wordt volgens een vastgestelde route door de wijk gewandeld. Tijdens de wandeling komen de kinderen onderweg van alles tegen in het teken van de kerstgedachte en worden er op een aantal plaatsen liedjes gezongen. Deze acts worden verzorgd door leerlingen uit de groepen 8.

 

Ø Kerstviering

Op donderdag 19 december vindt er een kleine kerstviering plaats in de gymzaal (school) en de hal. Omdat deze ruimte te klein is voor één viering met de hele school, wordt de viering opgesplitst in twee vieringen. Iedere klas bereidt een kerststukje voor en treden op.

De groepen 1/2a, 1/2c, 3a, 4a, 5a, 6a, 6b en 8a hebben hun kerstviering tussen 9.00-10.00 uur.

De groepen 1/2b, 1/2c, 1/2e, 3b, 4b, 5b, 7 en 8b hebben hun kerstviering tussen

10.30-11.30 uur.

U mag, als ouder, komen kijken.

De kinderen, meesters en juffen mogen die dag een (foute) kersttrui aan

Kerstdiner ouders

Het kerstdiner met de ouders is ondertussen een mooie traditie geworden en bij veel ouders al bekend! Komt u dit jaar ook weer gezellig eten, praten en mensen ontmoeten? Als u uw kind heeft gebracht in de klas bent u weer van harte welkom in de hal beneden van 18.00-19.30 uur en het zou fijn zijn wanneer u wat lekkers meeneemt waar we allemaal van kunnen genieten!

 

Ø Peuter in zicht

Woensdag 8 januari is de laatste 'peuter in zicht' met Ayse om 8.45-10.15 uur in de hal. Heeft u nog vragen, leuke verhalen of iets anders te bespreken over uw peuter of wilt u er gewoon graag bij zijn om te luisteren? Wij zien u graag!

 

Ø Onwijze ouders

Woensdag 22 januari om 8.45 uur is alweer de derde 'onwijze ouders'. Het onderwerp wordt nog bepaald en hoort u binnenkort. We praten tijdens de bijeenkomst met de wijkagent en met jongerenwerk (JOZ) over onze kinderen en de wijk. We willen tenslotte allemaal een veilige wijk waar de kinderen veilig kunnen spelen en opgroeien. Praat/luistert u mee? Misschien heeft u een onderwerp waar u het graag een keer over zou willen hebben, laat het ons weten tijdens deze ochtend.

 

Ø Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapraad. Zij denken en beslissen mee over schoolbeleid. Een aantal keer per jaar vergaderen ze met elkaar. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders. Momenteel zijn dit:

Juf Resca (voorzitter), juf Jacoline en juf Daphne (leerkrachten)

Dhr. Barkani, mevr. Ozkan en mevr. Amezian (ouders)

Wilt u meer weten over de MR kunt u terecht bij deze mensen.

 

Ø Activiteiten

In de afgelopen weken hebben de leerlingen van sommige groepen leuke en leerzame activiteiten gedaan. Zo zijn de groepen 8 gaan botenbouwen in het Maritiem museum en heeft groep 7 het project Jong en oud afgerond. Mooi om te zien hoe jong en oud elkaar vinden en van elkaar kunnen leren. Onder aan deze nieuwsbrief een aantal foto’s van verschillende activiteiten.

 

Ø Schoolapp

Soms, als we u snel iets willen melden, zetten we iets op de schoolapp. Toch bereiken we niet altijd alle ouders hiermee. Dat zou kunnen komen doordat u vergeten bent een klas aan te klikken. U zou ons helpen als u de klas(sen) van uw kind(eren) aanklikt, zodat u niets mist! Als u niet weet hoe dit werkt, helpen wij u graag.

 

Ø Belangrijke data:

17 december Kerstontbijt/lunch (peuters) en kerstdiner (gr.1 t/m 8)

19 december Kerstviering

20 december Alle leerlingen vrij: kerstvakantie t/m 5 januari

6 januari Eerste schooldag 2020

8 januari Peuter in zicht

9 januari Bijeenkomst voor ouders 9:00-10:00 uur

15 januari Basketbaltoernooi groep 7/8

15 januari Jinc-stage groep 7

22 januari Onwijze ouders

27 januari Studiedag: alle leerlingen zijn vrij

30-31 januari Staking voor een betere CAO: alle leerlingen zijn vrij

6 februari Grote inloop vanaf 8.30 uur


Terug