Nieuws

Nieuwsbrief 6 - 7 februari 2020

Vrijdag 7 februari 2020

Groen/blauw schoolplein

Zoals u misschien wel weet, hebben we vorig jaar de prijs voor het groen/ blauwe schoolplein gewonnen. Achter de schermen wordt hard gewerkt om het mooie plan te realiseren. Eind februari zal een start gemaakt worden met verbouwen rondom de meivakantie wordt er verder gewerkt. Spannend hè.

Ø Studiedag

Maandag 27 januari was er studiedag. Op deze dag hebben we met al het personeel van de Agnesschool en Agnes Ukkies veel geleerd over effectief rekenonderwijs en woordenschatontwikkeling. Het was een leerzame dag die ons onderwijs aan uw kind(eren) zeker ten goede gaat komen.

Deze dag hebben we feestelijk afgesloten met een high tea ter ere van Juf Monique (5B). Zij werkt namelijk al 40 jaar in het onderwijs. Knap hoor.

Ø Staking

30 en 31 januari was de school dicht i.v.m. de landelijke onderwijsstaking. Met elkaar strijden we tegen het lerarentekort dat alleen maar toeneemt, vooral in de vier grote steden van Nederland. We vinden dat er meer gedaan moet worden vanuit de regering om dit tegen te gaan, zodat we in de toekomst geen klassen naar huis hoeven sturen of een vierdaagse schoolweek moeten invoeren, zoals in Amsterdam al gebeurt.

Ø LTU Blok 2

Op de Agnesschool gaan de leerlingen van groep 3 t/m 8 tien uur extra naar school middels LTU. De eerste ronde is bijna afgelopen. Donderdag 20 februari zullen verschillende groepen een eindpresentatie geven.

Tussen woensdag 12 februari en maandag 2 maart moeten alle leerlingen weer worden ingeschreven voor een nieuwe ronde, met een aantal nieuwe activiteiten. Dit gaat via de Close-app. We adviseren u samen met uw kind(eren) te kijken wat ze leuk en interessant vinden om te doen, zodat ze gemotiveerd zijn om er aan deel te nemen. Blok 2 gaat per 9 maart in.

U kunt er alles over lezen in de brief die uiterlijk maandag met de leerlingen naar huis gaat. Schrijft u snel in?

Ø Activiteiten

Op de Agnesschool is het nooit saai! In de afgelopen weken zijn er weer verschillende leuke en leerzame activiteiten geweest, zoals de JINC-stage voor groep 7 en 8, letterfeest in groep 3 en natuurlijk de Nationale Voorleesdagen die vandaag is afgesloten met een voorleeswedstrijd voor groep 3 t/m 8. We zijn trots op zo veel enthousiaste en getalenteerde leerlingen en leerkrachten! Foto’s van deze activiteiten vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Ø Agnes Ukkies

Elke dinsdag ochtend is er voor groep B en elke donderdag ochtend is er voor groep A tijdens de inloop een ouder/kindactiviteit. Ouders kunnen samen met hun kind een (knutsel)werkje doen, een praatplaat bekijken, een toneelstukje zien of iets anders.

De peuters werken aan het thema “Eten en drinken”. Zij praten en spelen over bijvoorbeeld groente en fruit. Deze keer was er als ouder/kindactiviteit een toneelstukje dat zich afspeelde in de huishoek. De kinderen speelden vanzelf (!) mee en ouders konden zien welke leerlijnen werden uitgebeeld, bijvoorbeeld: “Kijkt met interesse naar het spel” “Speelt door “doen alsof” de werkelijkheid na”. Zo was er goed te zien dat de peuters spelend leren. Het was heel erg leuk!

De tandarts is bij de Agnes Ukkies geweest om, samen met ouders, een tandenpoets les te geven. De opkomst was groot, wat heel erg fijn is! Het is belangrijk dat peuters twee keer per dag de tanden poetsen. Ook melktandjes moeten goed worden gepoetst, want de grote mensen tanden die er onder zitten, worden ook aangetast.

Afbeeldingsresultaat voor fruit grappig

Ø Bijeenkomst voor peuterouders

O, o die peuters: U heeft het misschien al gezien of gehoord; speciaal voor de peuterouders is er iedere donderdag van 9.00-10.30 uur een bijeenkomst in de leeszaal. Hier praten wij over diverse onderwerpen die te maken hebben met uw peuter. Heeft u vragen over eten, slapen, spelen, voorlezen, 'nee'-zeggen, regels en afspraken met uw peuter, dan is het zeker iets voor u!

We praten met elkaar en leren van elkaar. Op de informatieborden bij de peuterspeelzaal hangt de poster met de data en de onderwerpen die aan bod komen. U kunt ook altijd zelf een onderwerp bespreekbaar maken. Voor verdere informatie kunt u terecht bij Karin.

Ø Fietsles

Al heel wat ouders hebben hun fietscertificaat gehaald dit jaar, top gedaan! Na de winterstop start de nieuwe fietsronde (eind februari). Wanneer u mee wilt doen op woensdag - of vrijdagochtend kunt u zich aanmelden bij Karin. Het is gratis en gezellig!

Ø Gevonden voorwerpen

Er liggen nog heel wat gevonden voorwerpen in de centrale hal. Kijkt u of er iets blij ligt wat uw kind mist? Ook staan er bij Karin nog een aantal borden en schalen van het kerstdiner. Op donderdag 20 februari gaan de overgebleven spullen weer naar de kleding/spullencontainer voor het goede doel.

Ø Onwijze ouders

Er is alweer een aantal 'onwijze ouders' bijeenkomsten geweest. De volgende XL-bijeenkomst met de wijkagent en JOZ komt er weer aan: op vrijdag 13 maart om 9.00-10.00 uur bij het CJV. We gaan het hebben over nepwapens. Wat betekent het voor jongeren wanneer zij deze bij zich hebben? Mag het? Waarom niet? Wat moet u als ouder weten hierover? Komt u ook meeluisteren/praten?

We verzamelen die ochtend in de centrale hal om 8.45 uur en lopen samen naar het CJV.

Ø Taalles

Na de voorjaarsvakantie starten wij met taalles op de Agnesschool, gegeven door Alsare. Deze lessen zullen plaatsvinden op de dinsdagochtend van 8.30-11.30 uur. Wilt u meedoen? Inschrijven kan bij Karin. Ook kunt u bij haar terecht voor verdere informatie.

Ø Spelletjesochtend

Iedere vrijdag hebben we om 9.00-10.00 uur rekenspellenochtend in de centrale hal. Wanneer u vragen heeft of uitleg wil omtrent een rekenspel kunt u hiervoor deze ochtenden terecht bij Yasmina of Karin. We spelen de spellen zodat u ze thuis daarna zelf kunt spelen met uw kind(eren). Het is ook altijd heel gezellig!

Ø Taart!

Vandaag is juf Karin op een bijzondere manier verrast. Een aantal ouders heeft de boel versierd, omdat juf Karin vandaag jarig is. Een van de moeders heeft zelfs een speciale Agnestaart gemaakt, is dat niet geweldig?!

Ø Belangrijke data:

12 februari-2 maart Inschrijven nieuwe ronde LTU (via de app Close)

17-18 februari Advies- en rapportgesprekken groep 8

19 februari Volleyballen (groep 7 en 8)

20 februari Eindpresentaties LTU Blok 1

21 februari Carnaval (peuters en kleuters ochtend, groep 3-8 middag)

24-28 februari Voorjaarsvakantie: alle leerlingen zijn vrij

6 maart Nieuwsbrief 6

9 maart Start Blok 2 LTU


Terug