Nieuws

Nieuwsbrief 6 - 6 maart 2020

Vrijdag 6 maart 2020

Carnaval

Op de vrijdag voor de voorjaarsvakantie hebben we met alle kinderen Carnaval gevierd. Veel kinderen, maar ook meesters en juffen hebben zich voor een dag verkleed als cowboy, unicorn, prinses, Spiderman of iets heel anders.

Lina uit groep 8A was een prachtige Prinses Carnaval. Wat een verrassing! Ze was voor 1 dag baas van de school en dat vond ze hartstikke leuk!

 

Ø Groen/blauw schoolplein

In de vakantie is een start gemaakt met ons nieuwe schoolplein. Bij de hoofdingang is en wordt hard gewerkt om er een sfeervol en productief plein van te maken. Wat wordt het al mooi hè! Ook het peuter/kleuterplein gaat binnenkort op de schop. We kunnen bijna niet wachten!

 

Ø Rapportgesprekken en peuterpraatjes

Op 17 en 18 maart vinden de peuterpraatjes plaats; op 18 en 19 maart de rapportgesprekken van de groepen 1 t/m 7. Komende week zult u de uitnodiging voor het gesprek ontvangen.

Wij vinden het heel belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw

kind(eren) en dat u belangstelling toont naar uw kind en zijn of haar leerprestaties. We gaan er daarom vanuit dat u aanwezig bent bij deze gesprekken.

De leerlingen van groep 3 t/m 7 zijn aanwezig bij hun rapportbespreking.

Er is nog een klein aantal leerlingen dat hun rapportmap nog thuis heeft. Wilt u er voor zorgen dat de rapportmap van uw kind morgen op school terugkomt?

 

Ø MR

De eerste vergaderingen met de nieuwe medezeggenschapsraad van dit schooljaar hebben inmiddels plaatsgevonden. In de eerste vergadering hebben we kennisgemaakt met de nieuwe MR-leden en hebben we gesproken over onze taak als MR. In de laatste vergadering hebben we het schoolplan van de Agnesschool kritisch bekeken en aanvullingen gegeven. Binnen de MR hebben ouders en leerkrachten de kans om mee te denken over de gang van zaken binnen de Agnesschool. Het is mooi om te zien dat de ouders deze kans grijpen om met hun mening het onderwijs en de Agnesschool te verbeteren.

 

 

 

Ø LTU nieuwe ronde

Maandag 9 maart starten we met het tweede blok LTU. U heeft uw kind(eren) vast al opgegeven voor mooie activiteiten. Vandaag gaat er een brief mee met de leerlingen, zodat voor iedereen duidelijk is wie er waar verwacht wordt. Bij vragen graag aankloppen bij Jurgen Elias (06-12522476).

 

Ø Agnes Ukkies

Op maandag 17 februari tijdens de Nationale Voorleesdagen, is meester Bas van de bibliotheek komen voorlezen voor de peuters. Hij las het prentenboek Moppereend voor. Wij vonden dit zo’n leuk boek, dat we ervoor gekozen hebben om dit boek te koppelen aan ons thema emoties, waar we twee weken aandacht aan besteed hebben. Op 21 februari hebben wij ook Carnaval gevierd met de peuters. Wat leuk dat er zoveel kindjes verkleed waren.

 

Onwijze ouders

Vrijdag 13 maart om 9.00 uur gaan we weer in gesprek met de wijkagent en met JOZ. Dit keer is het onderwerp nepwapens. Nepwapens lijken onschuldig, maar kunnen veel problemen veroorzaken. De wijkagent vertelt hier graag wat over aan ons. We komen bij elkaar in de hal op school om 8.45 uur en lopen dan samen naar CJV.

 

Ø Voorlezen

Tijdens de LTU gaan we in de leeszaal voorlezen voor kinderen uit groep 3 op woensdag van 12.30-13.30 uur. Vindt u het ook leuk om voor te lezen en wilt u graag meedoen? U kunt zich opgeven of informatie vragen bij Karin. We starten met deze activiteit op woensdag 11 maart. We hebben er zin in want lezen is leuk!

 

Ø Fietslessen

De fietslessen gaan eind maart, wanneer het wat minder regent, weer beginnen. Wilt u ook leren fietsen of wat beter leren fietsen? U kunt nog aanmelden bij Karin.

 

 

 

 

Ø Taalles van Alsare

Ook voor de taallessen is nog plaats. Alsare heeft gediplomeerde taaldocenten die werken met boeken op niveau. Het is geheel gratis en de lessen zullen gegeven gaan worden op dinsdagochtend van 8.30-11.30 uur. Inschrijven kan bij Karin.

 

Ø Internationale Vrouwendag

In het kader van deze dag is er op woensdag 11 maart een theatervoorstelling in de Schouwburg Rotterdam. De kaartjes voor de voorstelling zijn € 10,00 maar wanneer u iets lekkers te eten meeneemt is het gratis! Het lijkt ons leuk om daar met een groep moeders heen te gaan. Gaat u ook mee? Laat het Karin even weten zodat we kunnen afspreken. Het wordt een gezellige vrouwenavond met een voorstelling 'Moeders met dochters & dochters met moeders.’

 

Ø Ouderbijeenkomst

Een aantal weken geleden hebben wij op school een bijeenkomst gehad met Jeanne van Berkel van de RVKO met betrekking tot de fondsen in Rotterdam waar u als ouder gebruik van kunt maken. Er waren goede gesprekken met veel informatie. Er waren echter ook wel wat vragen blijven liggen. We komen weer bij elkaar om nog meer duidelijkheid te geven over welke fondsen er aangevraagd kunnen worden. Komt u ook weer meeluisteren en -praten op woensdag 11 maart om 8.45 uur in de centrale hal?

 

Ø Volleyballen

Elke woensdag (behalve in vakanties) kan er gevolleybald worden met ouders onder elkaar. Fatima Karroumi begeleidt het sportieve gebeuren. Het is in de Persoonshal van 18.30-20.00 uur en kost 1,50 euro per keer. Gaat u ook een keer een balletje slaan?

 

 

Ø Belangrijke data:

09 maart Start blok 2 LTU (groep 3 t/m 8)

11 maart Voetbal (groep 5-6)

17-18 maart Peuterpraatjes

18-19 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7

25 maart Grote Rekendag

25 maart Voetbal (groep 7-8)

27 maart Paascrea ouders (9-11 uur)

31 maart Ouderbijeenkomst Cito Eind- Entreetoets (9-10 uur)

03 april Nieuwsbrief 7


Terug