Nieuws

Update : School weer deels open

Donderdag 23 april 2020

 

Betreft: update coronavirus

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

 

Afgelopen dinsdag heeft u kunnen horen dat de basisscholen na de meivakantie, maandag 11 mei, weer (deels) open gaan. Dat is fijn! We hebben de leerlingen enorm gemist en de kinderen willen ook weer graag naar school.

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen van de basisschoolleeftijd elkaar niet of nauwelijks kunnen besmetten. Zij hoeven niet de 1,5 meter afstand te bewaren naar elkaar toe.

Volwassenen moeten dit wel, dus we starten maandag 11 mei met de helft van de klas. De leerlingen worden verdeeld door de leerkrachten. U hoort via hen of uw kind op maandag en donderdag of op dinsdag en vrijdag op school wordt verwacht. Op woensdag komen er geen leerlingen, behalve de peuters. Op deze dag wordt thuis gewerkt door de kinderen. Ouders met een vitaal beroep kunnen contact opnemen met de directie over de opvang van hun kind(eren).

De Agnes Ukkies (peuters) mogen allemaal naar school komen, mits ze gezond zijn.

 

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 1 juni. In de week daarvoor horen we of we na deze datum weer helemaal open kunnen. We houden u goed op de hoogte.

We proberen de dagen zoveel mogelijk hetzelfde te laten verlopen als normaal. Dat betekent dat de gezonde lunch doorgaat op de bekende dagen, maar ook de gymlessen gaan door volgens het rooster.

 

Natuurlijk zullen we ons op sommige vlakken aanpassen. Even alles op een rij:

De geleende chromebooks blijven nog bij u thuis totdat de leerlingen elke dag naar school gaan;

Ouders blijven buiten het hek. Uw kind wordt op het plein opgevangen door de leerkracht (groepen 1-2A t/m 1-2D gaan naar binnen via de schuifdeur bij het lokaal, 1-2 E via de huidige ingang);

Peuters en leerlingen van groep 3 worden bij het hek van de hoofdingang opgevangen door een leerkracht;

De andere groepen gaan via hun ‘eigen’ ingang naar binnen;

De groepen 1-2 gaan deze periode ook op vrijdagmiddag naar school;

Op de dagen dat uw kind thuis is, werkt het aan opdrachten die de leerkracht op blijft geven.

 

Wat we heel jammer en vervelend vinden, is dat de geplande uitjes zoals het schoolreisje en de musical van groep 8 helaas niet door kunnen gaan. Indien uw kind(eren) komend schooljaar nog op de Agnesschool zitten, wordt €25,- (deel van de schoolreis) verrekend met het restbedrag. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, mag u dat voor 1 juni kenbaar maken bij juf Diana (administratie).

 

We begrijpen dat het veel informatie is, dus mocht u iets willen vragen, richt u zich dan tot ons via het volgende mailadres: post@agnesschool-rotterdam.nl of vraag het de groepsleerkracht van uw kind(eren).

 

Wij wensen u een fijne meivakantie toe en nogmaals bedankt voor uw inzet!

 

Met vriendelijke groet

 

George Leuver, directeur

Cindy Langerak, adjunct-directeur


Terug