Nieuws

Nieuwsbrief 1 - 4 september 2020

Zondag 6 september 2020

Beste ouders, verzorgers en leerlingen van de Agnesschool en Agnes Ukkies,

 

De eerste week van het schooljaar zit er (bijna) op en wij hebben alweer veel nieuws voor u.

Het is fijn om alle kinderen weer in de klassen te zien. Helaas moeten door de coronamaatregelen de ouders buiten blijven. Gelukkig heeft u hier begrip voor.

Mocht u (met reden) toch de school in gaan, wilt u zich dan a.u.b. melden bij de balie?

Even voorstellen

Dit schooljaar hebben wij een aantal nieuwe collega’s verwelkomd in ons team: juf Rinia voor groep 3A, juf Esther voor groep 3C en juf Nathalie is een nieuwe vakleerkracht gym. Wij zijn blij met hun komst en wensen hen veel succes en plezier!

Agnes-app en website

De meeste ouders van de Agnesschool zijn bekend met de Agnes app. Middels de app en de website zullen wij u ook dit jaar weer informeren. Beide zijn aan elkaar gekoppeld, zodat u geen nieuws hoeft te missen.

Blijft u ook weer op de hoogte? U kunt de app gratis downloaden in de appstore/playstore:

App: Schoolpraat, school: Agnesschool.

Op tijd komen

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd op school is? Om 8.25 uur gaat de deur open en om 8.30 moeten alle kinderen binnen zijn. Alle leerlingen weten inmiddels door welke ingang ze naar binnen moeten.

Als uw kind ziek is, wilt u uw kind dan vóór 8.15 uur telefonisch ziek melden?

Voor de peuters gelden andere tijden; dat is voor iedereen even wennen. We vinden het wel gezellig om weer veel peuters te mogen ontvangen op de groepen.

Kennismakingsgesprekken

Maandag 14 september beginnen de jaarlijkse kennismakingsgesprekken. De brieven zijn deze week uitgedeeld en we verwachten van u dat u op deze uitnodiging ingaat. Maandag 7 september verwachten we de briefjes terug, zodat de afspraken gemaakt kunnen worden.

We kiezen ervoor deze gesprekken door te laten gaan, omdat we het belangrijk vinden dat ouders de meester of juf ‘live’ kunnen ontmoeten. We vragen u wel om de richtlijnen omtrent corona te volgen, dus 1,5 meter afstand houden van andere volwassenen buiten uw eigen huishouden. Alvast dank hiervoor.

Lekker fit!

In het kader van een gezonde leefstijl drinken wij water op de Agnes en eten we tussendoor groente en fruit. Onderdeel van het nieuwe (groen/blauwe) schoolplein is een watertappunt met schoon drinkwater voor iedereen. Mmmmm…..lekker én gezond!

Ouderbijdrage schooljaar 2020-2021

Van ouders vragen wij een vrijwillige bijdrage per leerling om onze feesten en activiteiten zoals Sinterklaas, kerst, de sportdag en de schoolreis te kunnen organiseren. U krijgt vanzelf een mail van WIS Collect met het verzoek de factuur (online) te betalen. Het bedrag kan variëren in verband met vorig schooljaar. Doordat een aantal activiteiten niet door kon gaan, zal het bedrag (normaal 45 euro) bij veel leerlingen lager uitvallen. 

Wanneer u de ouderbijdrage voor uw kinderen niet kunt betalen, komt u dat a.u.b. zo snel mogelijk kenbaar maken bij de directie. Het bedrag mag ook in termijnen betaald worden.

Mocht het online betalen niet lukken, kunt u ook bij de balie contant betalen. Online betalen heeft wel onze voorkeur.

Activiteiten

In de kalender die u van de leerkracht heeft gekregen staan weer allerlei leuke, leerzame en gezamenlijke activiteiten zoals de Grote inloop. We zullen per activiteit moeten kijken of het door kan gaan, gezien de ontwikkelingen van het coronavirus. 

Open dag en kennismakingsmarkt LTU (leertijduitbreiding)

De Sport Cultuur en Educatie Club Feijenoord gaat dit jaar verder waar hij voor de zomer gebleven is. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt dat ze allemaal twee dagen in de week na school meedoen met leuke en vormende activiteiten. Het programma bestaat uit sport, entertainment en cultuur, algemene vorming en onderwijsondersteuning

De inschrijving start komende maandag 7 september via de Close-app. De kinderen krijgen die dag een brief mee naar huis. Hierin staat hoe u uw kinderen kunt inschrijven. Heeft u vragen, dan kunt u ’s ochtends bij juf Karin of juf Tonia terecht. Wees snel, want vol = vol! De activiteiten starten vanaf maandag 21 september!

Op woensdag 9 september is er een Open Dag met kennismakingsmarkt. Direct na school kunnen kinderen en ouders kennismaken met de aanbieders van de verschillende activiteiten. In korte workshops proberen de kinderen van alles uit: theater, muziek, drums, zang, knutselen, kostuums maken, cheerleaden, voetbal, hockey, taekwondo, game gym en nog veel meer. U bent vanaf 12.30 uur welkom op het schoolplein. De kennismakingsmarkt duurt tot 15.00 uur. Daarna wordt de dag net als vorig jaar afgesloten met een spetterend optreden

Agnes Ukkies

Wij hopen dat de kinderen en u een fijne vakantie hebben gehad en dat iedereen klaar is voor het nieuwe schooljaar 2020-2021. De eerste drie schoolweken wordt er binnen de peuterspeelzaal gewerkt aan thema ‘Welkom’, waarbij de kinderen leuke spelletjes en activiteiten gaan doen die aan dit thema gekoppeld worden.

Op maandag en vrijdag gaan wij met de kinderen gymmen. Dat doen we vanaf nu op blote voeten. U kunt vanaf dit schooljaar de gymschoenen thuis laten.

17 en 28 september hebben de juffen studiedag. Op deze dagen is de peuterspeelzaal gesloten en is er geen school voor de kinderen. We hopen op een fijn schooljaar samen met de kinderen.

Boeken- en spellenuitleen

U kunt als ouder weer boeken en/of rekenspellen voor uw kind lenen op school. Het gaat wel in een wat aangepaste vorm. Op dinsdag van 8.45-9.30 uur kunt u zich daartoe eerst melden bij de balie en doorgeven dat u voor de bibliotheek komt. U wordt dan doorgestuurd naar de hal waar Karin aanwezig is voor vragen, uitleg en uitleen. Uit het kastje met zwerfboeken, naast de hoofdingang, kunt u ook altijd boeken halen. Wilt u ze daar ook weer inleveren wanneer ze uitgelezen zijn? De leeszaal in het Huis van de Wijk is eveneens een mogelijkheid om boeken te lenen (ook voor uwzelf!). Hier hoeft u niet te registeren, gewoon uitzoeken, meenemen en daarna weer inleveren in de daarvoor bestemde kist. Heel veel leesplezier! 

Fietsles

De fietsles gaat ook weer van start. Momenteel zit de groep vol. Heeft u uw naam doorgegeven afgelopen jaar, dan krijgt u vanzelf een telefoontje van Elif met de verdere informatie. U kunt zich bij Karin nog wel aanmelden voor de volgende groep.

Buitenschoolse opvang

Mocht uw kind voor- en/of naschoolse opvang nodig hebben, kan dat bij de BSO van KindeRdam (Nassauhaven 180, telefoon: 010-4430033) of de BSO van het Kleurpaleis (Oranjeboomstraat 209, telefoon: 010-3073930).

Belangrijke data:

07 september Briefjes kennismakingsgesprek terug op school

07 september Start inschrijven LTU (groep 3 t/m 8)

09 september Open dag en kennismakingsmarkt LTU

10 september Uitnodiging kennismakingsgesprek mee

14 september Start kennismakingsgesprekken

17 september Studiedag peuterspeelzaal: peuters zijn vrij

21 september Start LTU

22 september Schoolfotograaf

23 september Schoolfotograaf

28 september Studiedag personeel: alle leerlingen en peuters zijn vrij

30 september Start Kinderboekenweek ‘En toen….’

30 september JINC-stage groep 7B

30 september Tennistoernooi groep 5-8

07 oktober JINC-stage groep 7A

14 oktober Grote inloop (onder voorbehoud)

16 oktober Nieuwsbrief 2

19-23 oktober Herfstvakantie


Terug