Nieuws

Nieuwsbrief 3 - 27 november 2020

Maandag 30 november 2020

Herfstgesprekken in coronatijd

De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van de herfstgesprekken nieuwe stijl. Dat wil zeggen: gesprek op afstand via Google Meet en What’s app beeldbellen. Hier en daar waren er wat uitdagingen, maar over het algemeen kan gezegd worden dat het goed is verlopen. Wij zijn heel trots op alle juffen, meesters, ouders én leerlingen die hun best hebben gedaan om er een succes van te maken. Toch fijn om elkaar eens te zien, ook al is het via een beeldscherm!

Iedereen bedankt voor de inzet.

Mondkapjes

Vanaf 1 december geldt een mondkapjesplicht in openbare ruimtes. U heeft het vast al gemerkt: ook in onze school vragen we bezoekers een mondkapje te dragen bij binnenkomst. Dat blijft zo totdat de maatregelen hieromtrent versoepeld kunnen worden. Het personeel hoeft geen mondkapje te dragen. Zij doen dit alleen als ze dat zelf nodig vinden.

Smalle doorgang bij de voetbalkooi

Als we ’s morgens bij de ingang van groep 4-5 alle kinderen een goede morgen wensen, valt ons op dat sommige ouders op het plein moeite hebben met de 1,5 meterregel. Dat is op dit stukje plein extra moeilijk, omdat de doorgang erg smal is. Wilt u er a.u.b. op letten dat u afstand houdt van elkaar en dat u misschien op een andere plek op het plein, waar de ruimte groter is, een praatje maakt met elkaar? Gezellig én veilig. Laten we elkaar helpen met deze regel na te komen.

Op tijd komen

De schoolbel gaat om 8.25 uur en 5 minuten later start de les. We merken de laatste tijd dat veel kinderen later dan half 9 aankomen bij school. Het is voor hen heel vervelend dat ze te laat zijn, omdat ze de klas verstoren op dat moment en meestal vinden kinderen het leuker om op een andere manier in de schijnwerpers te staan. Helpt u mee om ze op tijd te laten komen?

 

Gevonden voorwerpen

Op de foto kunt u zien hoeveel kleding wij gevonden hebben in kleedkamers en/of speelpleinen. Mocht u iets herkennen dat uw kind kwijt is, kom het dan a.u.b. halen voor de kerstvakantie. In januari brengen we de overgebleven spullen naar de kledingbank.

Sinterklaas

Vol verwachting klopt ons hart: vrijdag 4 december is het weer zo ver: Sinterklaas brengt een bezoek aan de Agnesschool. Helaas kunnen we geen grote intocht doen i.v.m. corona dus het wordt een besloten feestje. De kinderen zijn deze dag allemaal om 12.30 uur uit.

Het sinterklaasfeest voor alle peuters is ook op deze vrijdagmorgen; verdere informatie zal via de leidsters volgen.

In een aantal klassen, zoals in groep 5A, is sintbingo gespeeld en de winnaar was Amin.

 

Kerst

De decembermaand staat altijd garant voor veel feest, sfeer en gezelligheid. Dat gaat dit jaar helaas anders dan anders. U zult begrijpen dat we geen kerstdiner met ouders kunnen vieren en dat vinden we écht heel erg jammer. We zullen de traditie van samen eten, samen vieren en samen zijn erg missen. Hopelijk kan het volgend jaar weer wel.

Het kerstdiner gaat voor de kinderen wel gewoon door, alleen verzorgt de school dit keer het eten. U hoeft niets te doen dit jaar behalve zorgen dat de kinderen gezellig naar school komen op dinsdagavond 15 december.

De peuters hebben een kerstontbijt en -lunch. Hierover wordt u door de peuterjuffen geïnformeerd. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben het diner van 18.00 uur tot 19.00 uur. Wilt u a.u.b. thuis een mooie foto maken van de engeltjes aangezien er geen ouders in de school kunnen zijn? Vanaf 17.50 uur mogen de kinderen via hun eigen ingang naar binnen. Wij hebben er al zin in! 

Donderdag 17 december vieren we Kerstmis op school. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang. Op deze dag mag iedereen een (foute) kersttrui of -jurk aan, maar dat is uiteraard niet verplicht.

Als deze dag voorbij is, start de vakantie. Dan gaan we uitrusten van al dat gefeest! Maandag 4 januari zien we de kinderen dan graag weer terug in goede gezondheid.

Agnes Ukkies

Wat een feest! De sint en zijn pieten zijn in het land.

Het thema waar wij op dit moment mee bezig zijn, is kleding. We hebben ontzettend mooie pietenpakjes en sintmantels voor de kinderen om zich mee te verkleden. Ook hebben we al hele mooie knutselwerkjes gemaakt voor de sint en zijn pieten. Deze hangen op het raam en op de prikborden.

We hebben hard geoefend met de sinterklaasliedjes, want vorige week donderdag mochten alle kinderen op de peuterspeelzaal hun schoen zetten. Misschien kan uw kind vertellen wat er in zijn of haar schoen zat. Ook zijn er heerlijke kruidnootjes gebakken, mmm…….

Even ter herinnering:

Willen alle papa’s en mamas bij het brengen buiten het hek wachten op de eigen juf?

Wij merken dat er steeds vaker kinderen tussendoor zelf naar binnen worden gestuurd als er geen juf staat. Dit is niet fijn en onoverzichtelijk voor de juffen.

Dus wij willen u verzoeken te wachten totdat de eigen juf er is om uw kind mee naar binnen te nemen. Alvast bedankt!

Overig nieuws

Op woensdag 9 december is er een Goochelshow in de Dam voor de kinderen. Er zijn twee voorstellingen: de eerste is van 13.30-14.30 uur en de tweede van 15.30-16.30 uur.

Er is begeleiding aanwezig, ouders kunnen helaas niet uitgenodigd worden i.v.m. de coronamaatregelen. U kunt uw kind inschrijven bij juf Karin Boons, medewerker ouderbetrokkenheid. Er kunnen 25 kinderen per voorstelling naar binnen. Zorg dat u er op tijd bij bent, het wordt leuk!!!!

Gemeente Rotterdam heeft het jeugdtegoed verhoogd waardoor u, mocht u financiële problemen hebben, aanspraak kunt maken op geld om bijvoorbeeld kleding of schoolspullen voor uw kind(eren) te kopen. Informatie hierover kunt u vinden op de site: www.jeugdtegoed.nl. Wilt u graag hierbij geholpen worden? Geef dit dan aan bij juf Karin of Suzanne (schoolmaatschappelijk werk). Let wel op: aanvragen moeten voor 31 december 2020 gedaan worden!

Belangrijke data:

04 december Sinterklaasviering: alle kinderen om 12.30 uur uit

09 december Goochelshow in de Dam

15 december Kerstontbijt en -lunch voor alle peuters

15 december Kerstdiner groep 1 t/m 8 (18.00-19.00)

17 december Kerstviering op school

18 december Start kerstvakantie

04 januari School begint weer

08 januari Nieuwsbrief 4

 


Terug