Nieuws

Nieuwsbrief 2 - 14 oktober 2021

Donderdag 14 oktober 2021

Kinderboekenweek 2021

De afgelopen twee weken hebben in het teken gestaan van de Kinderboekenweek. Het thema was: Worden wat je wil. Alle groepen hebben een mooi boek gekregen waaruit de meester of juf kan voorlezen. Verder hebben alle kinderen het veel gehad over beroepen waarbij de centrale vraag was: wat wil jij laten worden? Juf Miranda wil later kok worden, juf Marja bakker of serveerster, juf Carin arts en meester George profvoetballer. En oh ja, alle peuters (Ukkies) willen later brandweerman of -vrouw worden. Leuk hè! Tijdens de opening is de Agnesbibliotheek ook officieel geopend. Er zijn mooie, nieuwe kasten aangeschaft met heel veel mooie, spannende, maar ook heel interessante boeken. Als dat niet voor heel veel leesplezier gaat zorgen……Wij zijn er in ieder geval heel erg blij mee

 

Update coronamaatregelen:

ouders in de school Dit schooljaar kunnen we u gelukkig weer welkom heten in de school. Zo zijn de kennismakingsgesprekken ‘live’ geweest en afgelopen woensdag hebben we voor het eerst een leesinloop gedaan waarbij u aanwezig kon zijn. Wat was dat fijn hè! Als u woensdag niet kon, schrijft u zich dan via Parro alsnog in voor een van de andere dagen? Omdat we nog steeds heel voorzichtig zijn in verband met het coronavirus, bekijken we goed hoe we op een verantwoorde manier ouders in de school kunnen verwelkomen. Een aantal bijeenkomsten staat op de agenda, bijvoorbeeld de VO-avond, waarbij we ouders van groep 7 en 8 graag willen informeren over het voortgezet onderwijs, maar ook een informatiebijeenkomst over taal in groep 1-2, waarbij we u graag informeren over het belangrijke werk dat bij de kleuters op taalgebied gedaan wordt. In de agenda onderaan deze nieuwsbrief ziet u dat deze bijeenkomsten onder voorbehoud staan. Dat betekent dat we per activiteit of bijeenkomst gaan bedenken wat verantwoord is en op welke manier we u het beste kunnen informeren.

 

VO-avond groep 7-8
9 november staat de vo-avond op het programma. Op deze avond worden leerlingen en ouders geïnformeerd over het voortgezet onderwijs. We hopen dat het door kan gaan; u wordt tijdig geïnformeerd.
Middelbare scholen organiseren van november t/m februari (online) open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten. Ga samen met uw kind kijken! U leert dan de school beter kennen en u kunt er al uw vragen stellen. Op de websites van de middelbare scholen leest u wanneer deze activiteiten worden georganiseerd.

Herfstgesprekken groep 3 t/m 8
15 t/m 19 november zullen de herfstgesprekken plaatsvinden. Leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben samen met een of twee ouders een gesprek op school met de meester of juf. Via Parro kunt u binnenkort een afspraak hiervoor maken. Wilt u er a.u.b. op letten dat u op de afgesproken tijd komt, samen met uw kind? Het gesprek zal vooral gaan over het gedrag van uw kind en of het lekker in zijn/haar vel zit. Als het nodig is, maakt u met elkaar afspraken waar iedereen weer mee aan de slag kan. Onze peuters en kleuters voeren elk halfjaar een ontwikkelgesprek, dus zij hebben geen herfstgesprek.

Koffie drinken en boeken lenen in de leeszaal (De Dam)
Elke woensdagochtend gaat juf Karin met ouders die dat leuk vinden koffie drinken. Daar ontstaan leuke, gezellige en waardevolle gesprekken op een informele manier. Komt u ook een keer? Het is elke woensdagochtend van 8.30 uur tot 10.30 uur in de leeszaal van de Dam. Als u het leuk vindt, kunt u ook meteen een goed boek lenen om thuis te lezen. De leeszaal is ook open op de vrijdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.00 uur.

 

Agnes Ukkies
Wist u dat wij bij de peuterspeelzaal het thema Beroepen hebben.
En wij vorige week zelfs een echte brandweerauto hier hadden op school!
Dit was ontzettend leuk, alle kinderen mochten in de brandweerauto kijken en de
brandweerslang vasthouden.
Deze week zijn wij begonnen met het beroep: de Tandarts. Na de herfstvakantie gaan wij starten met het thema Feest.

Sanakids “De coole schooltandarts”
Sanakids jeugdtandverzorging komt al 20 jaar op meer dan 40 basisscholen in Rotterdam Zuid. Zij komen ook op de Agnesschool, wist u dat? Uw kind hoort vanaf 3 jaar elk half jaar naar de tandarts te gaan voor de controle van het gebit. Als uw kind nog geen tandarts heeft, u zelf weinig tijd heeft of u bent niet tevreden over uw huidige tandarts, kan Sanakids zorgen voor de halfjaarlijkse controle.

Haal- en brengservice:
Zij halen uw kind op van school om op onze praktijk het gebit te controleren en
eventuele kleine behandelingen te doen, zoals het schoonmaken van de tanden en
het maken van beschermlaagjes op de nieuwe kiezen. Als er tijdens het bezoek
wordt geconstateerd dat er nog een behandeling nodig is voor b.v. vullingen, zullen wij uw kind hiervoor nog een keer ophalen van school. U wordt hierover altijd geïnformeerd, want uw kind krijgt na elk bezoek een brief mee waarin staat wat er is gebeurd en wat er eventueel nog moet gebeuren.
Onze Sanakidsbegeleidster zal uw kind samen met klasgenootjes uit de klas
ophalen en naar hun praktijk op het Noordereiland brengen. In onze bus zorgen we voor gezellige muziek en op de praktijk kan uw kind even spelen of tekenfilms kijken tot hij/zij aan de beurt is. Hierna worden de kinderen weer terug naar school gebracht.
Deze service is geheel GRATIS voor kinderen en u hoeft hiervoor geen aanvullende
verzekering te hebben. Zij declareren alles rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.
Dit gaat ook niet van uw eigen risico af.
Op school liggen inschrijfformulieren klaar die u kunt inleveren bij de leerkracht of u schrijft uw kind makkelijk bij ons in via de website www.sanakids.nl
Heeft u nog vragen over Sanakids? Stelt u ze gerust!
Telefoonnummer: 010-4141200
Mail: info@sanakids.nl

 

Schoolmaatschappelijk werker (SMW): even voorstellen
Beste ouders, Via deze brief wil ik mij graag aan u voorstellen. Ik ben Suzanne Tol, (voor)schoolmaatschappelijk werker (vsmw’er) op de Agnesschool sinds mei 2020. Als (voor)schoolmaatschappelijk werker ben ik op school om de intern begeleider, de leerkracht en de pedagogisch medewerker te ondersteunen bij zorgen over leerlingen en peuters op sociaalemotioneel gebied. Ik kijk en denk mee over de mogelijkheden binnen de school en verwijs waar nodig naar externe partijen. Als voorschools maatschappelijk werker zal ik regelmatig aanschuiven tijdens de inloop van de peuterspeelzaal en kan ik ondersteuning bieden aan de pedagogisch medewerkers en ouders wanneer daar behoefte aan is. Als u iets opvalt in de groei of ontwikkeling van uw kind waarover u zich zorgen maakt, kunt u altijd advies vragen. Ik denk en kijk met u en de pedagogisch medewerkers mee naar de ontwikkeling van het kind. De smw’er is er ter ondersteuning van de ouders en de leerlingen. Voor de oudere kinderen uit de bovenbouw, kan ik een ondersteunende rol spelen door met de kinderen zelf in gesprek te gaan. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouder(s) en als het kind zelf dit ook prettig vindt. Ouders kunnen bij mij terecht als zij vragen of zorgen hebben over alle zaken die invloed hebben op de ontwikkeling van het kind. Dat kan gaan van financiële zorgen of scheiding naar vragen over onzekerheid of boosheid van het kind. Ik neem altijd eerst contact op met de ouder(s). Samen wordt er gekeken naar een passende oplossing. Ik ga uit van een samenwerking met de ouder(s) en ben transparant in mijn handelen. Eventuele zorgen bespreek ik met ouder(s) en ik zoek samen met hen naar een oplossing. U kunt met mij in contact komen via de leerkracht, de intern begeleider of pedagogisch medewerker, maar u mag ook direct contact met mij opnemen. Ik ben maandag en dinsdag van 8.00 tot 17.00 uur aanwezig op de Agnesschool, u bent van harte welkom om even binnen te lopen. Anders ben ik bereikbaar op 06-19266470 of via suzanne.tol@smwrrijnmond.nl  17 oktober is de Internationale Armoededag. In de bijlage kunt u erover lezen.

Belangrijke data

17 oktober Internationale Armoededag (zie bijlage)
18-22 oktober Herfstvakantie, alle leerlingen en peuters zijn vrij
24 oktober Marathon Rotterdam
25 oktober School begint weer
25-29 oktober Sanakids schooltandarts haalt kinderen op
27 oktober JINC-bliksemstage 8
02 november Infobijeenkomst taal ouders groep 1-2 (onder voorbehoud)
09 november VO-avond groep 7-8 (onder voorbehoud)
15-19 november Herfstgesprekken groep 3 t/m 8
17 november Sintcrea met ouders (onder voorbehoud)
17 november JINC-bliksemstage 7
25 november Infobijeenkomst overgang psz/1-2 (onder voorbehoud)
26 november Nieuwsbrief 3

 

 


Terug