Groepen
Groepen 3

Groepen 3

Van groep 2 naar groep 3 is een grote verandering voor kinderen. Sommige kinderen vinden het heerlijk om aan een tafeltje in schriftjes te gaan werken, maar veel kinderen missen zeker in het begin het spelen. Wij proberen hierop aan te sluiten door spelenderwijs te werk te gaan met taal en rekenen.

 

Lezen/Taal

Het speerpunt in groep 3 ligt op het leren lezen. We werken met de methode Veilig leren lezen. Deze methode bestaat uit 12 kernen. Iedere kern heeft een eigen thema. We zullen de kinderen regelmatig vragen om spulletjes over het thema mee te nemen voor de thematafel. Natuurlijk zijn er ook kinderen die al kunnen lezen als ze in groep 3 komen. De meeste kinderen kunnen al een aantal letters benoemen en misschien al een woordje lezen. Maar sommige kinderen lezen al op een hoger niveau, voor deze kinderen heeft de methode een eigen leerlijn en dat zijn de zonwerkboekjes. Na elke kern krijgt uw kind het werkboekje van de kern mee naar huis. Wij vragen u om uw kind te stimuleren met lezen op een positieve gezellige manier, door iedere dag een kwartiertje samen te lezen, boeken uit te zoeken in de bibliotheek en ook zelf nog veel voor te lezen. Ook kunt u op school met uw kind lezen tijdens de leesinloop aan het begin van de ochtend. U kunt ook volgen wat uw kind leert als u de site www.veiliglerenlezen.nl bekijkt, daar staan ook leuke tips voor ouders op.

Rekenen

Begin groep 3 starten we met tellen en het spelen met rekenbegrippen en getallen. Aan het einde van groep 3 verwachten we van de kinderen dat ze sommen kunnen maken t/m 20. In de methode komt ook klokkijken, dagen van de week en rekenen met geld aan de orde. Dit zijn zaken die u thuis met uw kind kunt oefenen.

Schrijven

We leren de kinderen om schrijfletters en letters te schrijven. Aan het einde van het jaar kunnen de kinderen aan elkaar schrijven. Belangrijk is de pengreep, probeer ook thuis uw kind te stimuleren om het potlood goed vast te houden, wanneer kinderen steeds meer gaan schrijven kunnen er door een verkeerde pengreep rugklachten of verkramping ontstaan.

Overig

In groep 3 worden de ouders meerdere malen per week uitgenodigd om tijdens de leesinloop te lezen met hun kind. Ook is er 1 maal in de week de mogelijkheid om rekenspelletjes met de kinderen de doen. Vraag even bij de groepsleerkracht naar de tijden!

 

Terug