Groepen
Groepen 6

Groepen 6

In groep 6 leren de kinderen weer veel nieuwe dingen! We beginnen elke dag met een gezamenlijk praatje over de dag en wat we hebben beleefd.

 

Rekenen

In groep 6 leren de kinderen rekensommen zoals 48 x 18 en worden de deelsommen aangeboden via de strategie splitsend delen. Er wordt een begin gemaakt met breuken en we gaan verder met meten. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld wat oppervlakte en omtrek is.

 

(Begrijpend) lezen

Lezen is erg belangrijk. Het is een voorwaarde om bijvoorbeeld bij de zaakvakken teksten te lezen. Er wordt aandacht besteed aan leesplezier en boekpromotie door zelf boeken uit te kiezen met Bibliotheek op School. De kinderen worden aangemoedigd om te lezen. In de klas lezen we elke dag een kwartier uit ons leesboek en gebruiken we de methode Estafette om sneller en nauwkeuriger te lezen.

Het begrijpen van teksten en informatie uit teksten kunnen halen wordt belangrijk. Dit wordt geoefend bij begrijpend lezen (Nieuwsbegrip).

 

Taal

Bij taal worden werkwoorden en zinsdelen zoals de persoonsvorm en het onderwerp aangeleerd. Ook spelling blijft een belangrijk vak in groep 6. We leren veel nieuwe categoriewoorden aan de hand van de methode STAAL, maar we herhalen ook veel woorden m.b.v. dagdictees.

 

Wereldoriëntatie

Bij aardrijkskunde staat Nederland centraal; de provincies en streken van Nederland, grondsoorten, rivieren, het ontstaan van steden en dorpen. De kinderen krijgen nu ook elke week huiswerk mee naar huis. Bij natuuronderwijs worden verschillende thema’s behandeld en kijken we Nieuws uit de natuur. Bij geschiedenis komen onderwerpen zoals de Romeinse tijd, de middeleeuwen en Willem van Oranje aan bod.

 

Zo gaat een dag snel voorbij. We hebben natuurlijk nog meer vakken zoals bewegingsonderwijs, verkeer, tekenen en schrijven.

Terug