Groepen
Groepen 7

Groepen 7

In groep 7 wordt veel aandacht besteed aan rekenen, taal en spelling. De leerlingen krijgen deze vakken elke dag.

 

Rekenen

Op het gebied van rekenen zullen onder andere aan bod komen: cijferend rekenen, breuken, kommagetallen, procenten en verhoudingstabellen.

 

Spelling en taal

Bij spelling werken we hard aan de spellingcategorieën. Ook wordt er gewerkt aan werkwoordspelling en grammatica krijgen veel aandacht.

Bij taal werken we met thema’s. Elk thema, dat  4 weken duurt, wordt afgesloten met een woordenschattoets. Ook maken de leerlingen een eindproduct. Deze eindproducten variëren van een stripverhaal schrijven en tekenen tot het houden van korte presentaties. Tevens zullen de leerlingen dit jaar een boekbespreking en een werkstuk maken.

 

(Begrijpend) lezen en wereldoriëntatie

Ook staan technisch en begrijpend lezen meermaals op het weekprogramma. Daarnaast krijgen de leerlingen elke week lessen in wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer). Studievaardigheden staat ook wekelijks op het programma en hierbij leren de kinderen diverse bronnen te begrijpen en te gebruiken, iets dat in het voortgezet onderwijs veel gebruikt zal moeten worden.

 

Leertijduitbreiding 

Naast de reguliere lessen krijgen de leerlingen extra lessen. Deze leertijduitbreiding bestaat uit de vakken: techniek, kookles, filosofie, aikido, expressie.

 

Cito-toetsen en voorlopig advies

Tweemaal per jaar nemen we in groep 7 CITO-toetsen af. Daarnaast wordt in groep 7 de CITO-Entreetoets afgenomen. De uitslag van deze toets, samen met de gegevens van het leerlingvolgsysteem, de (huis)werkhouding van de leerlingen en hun gedrag vormen een voorlopig vo-advies, dat door de leerkrachten aan het einde van het schooljaar gegeven wordt in een persoonlijk gesprek.

Terug