Groepen
Groepen 8

Groepen 8

Het laatste jaar op de basisschool. Een spannend en druk jaar aangezien de tijd aanbreekt van afsluiten en afscheid nemen.

De schoolvakken

Wij hebben twee keer technisch lezen en twee keer begrijpend lezen in een week. Daarnaast krijgen de kinderen elke dag rekenen, taal en spelling. Ook hebben wij de gehele week lessen van het vakgebied wereldoriëntatie. Voor het sociaal emotionele vlak werken wij met een methode. Wij werken hier elke week een half uur aan.

 

Huiswerk

In groep 8 is het huiswerk meer geworden. De kinderen krijgen twee keer in de week huiswerk rekenen en taal mee. Wij zijn hierbij vooral bezig met eigen verantwoordelijkheid en het omgaan met een agenda. Zonder agenda en zonder map wordt er geen nieuw huiswerk meegegeven. Het huiswerk wordt iedere week besproken en gecontroleerd. Het huiswerk wordt iedere dinsdag en vrijdag ingeleverd en meegegeven. Daarnaast krijgen ze leerwerk mee ten behoeve van toetsen.

 

Boekverslag, spreekbeurt en werkstuk

De kinderen maken gedurende het jaar een boekverslag, houden een spreekbeurt en ze leveren een werkstuk in.

 

Voortgezet onderwijs

Het gedeelte na de kerstvakantie staat vooral in het teken van het Voortgezet Onderwijs . Zo gaan de kinderen een aantal scholen voor het VO bezoeken, wordt in april de Cito- Eindtoets gemaakt en gaan we samen op zoek naar een geschikte school voor uw kind. De kinderen moeten zich voor maart inschrijven op één school. Voor het bepalen van het definitieve advies wordt gekeken naar de uitslag van de Entreetoets die de kinderen in groep 7 hebben gemaakt, de Cito van M8, maar ook naar de resultaten van andere LVS-toetsen in de periode vanaf groep 6. Daarnaast spelen huiswerkhouding, gedrag, werkhouding en inzet een belangrijke rol.

 

Leertijduitbreiding

Onze school heeft leertijduitbreiding (LTU). De kinderen krijgen extra vakgebieden aangeboden in het lesprogramma van 08.30 uur tot 15.45 uur. Zij krijgen techniek, koken, filosofie, aikido en expressie.

 

Afsluiting

De laatste weken zullen wij gezellig met elkaar afsluiten. Om acht mooie jaren af te sluiten, maken de kinderen een musical. Deze zal worden uitgevoerd en daarbij zijn alle ouders en/of verzorgers welkom.

Terug