Groepen
Agnes Ukkies

Agnes Ukkies

Bij peuterspeelzaal de Agnes Ukkies willen wij de kinderen vooral een hele fijne tijd bezorgen, actief bijdragen en spelenderwijs sturing geven aan het ontwikkelingsproces dat alle peuters tussen hun 2e en 4e jaar doormaken.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Peuterspeelzaal de Agnes Ukkies is een voorschool. Vanuit een themagerichte en spelende aanpak, dragen wij bij aan een brede ontwikkeling van de kinderen, met bijzondere aandacht voor de taalontwikkeling. De groepen 1/2 werken op dezelfde manier, waardoor er een goede doorgaande lijn is. Wij bereiden de kinderen op een speelse manier voor op het basisonderwijs.

Spelend leren
Op de peuterspeelzaal laten wij de kinderen spelenderwijs leren, waarbij we initiatieven en creativiteit stimuleren. De leidsters zorgen met elkaar voor een uitdagende, betekenisvolle  leeromgeving. Binnen deze speelleeromgeving zijn verschillende themahoeken aanwezig, waarin de kinderen kunnen ontdekken en experimenteren. We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters.

Een dagdeel bij de peuters
We beginnen met de spelinloop van een kwartier, waarbij de ouders de gelegenheid krijgen om samen met hun kind te spelen. We stimuleren hiermee het contact tussen ouders en peuterspeelzaal en op deze manier verloopt de overgang van thuis naar school makkelijker.

Peuters ontwikkelen zich door te spelen, door ontdekken en zich te bewegen. Daarom zijn er gedurende de dag verschillende kringmomenten, activiteiten op het plein of in het speellokaal en speelmomenten in de groep. De leidster speelt met de kinderen mee; ze komt een kopje thee halen in de huishoek of ze maken samen een hoge toren in de bouwhoek. Ze doet mee met tikkertje op het plein of leest een boekje voor in de leeshoek. Spelenderwijs (met Piramide als bronnenboek) wordt de taal, de sociaal-emotionele ontwikkeling, het rekenen en de motoriek zich eigen gemaakt. De kinderen worden uitgedaagd en groeien in hun ontwikkeling. De leidsters observeren de kinderen aan de hand van de gestelde leerdoelen. Deze worden verwerkt en vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Door middel van deze informatie hebben de leidsters overzicht op welk niveau elk kind zit en dan kan hierop het onderwijs aangepast worden

Er is een wenperiode, waarbij samen met de ouder wordt gekeken wat het beste bij het kind past. Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen in de groep, zodat ze het leuk vinden om naar school te komen.

Groepen
Op de Agnes Ukkies zijn er 3 peuterklassen aanwezig; de Zonnetjes, de Maantjes en de Sterretjes. Elke klas bestaat uit 2 groepen (maximaal 13 of 16 kinderen), groep A en groep B.

Groep A: maandagochtend, dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagmiddag.
Groep B: maandagmiddag, dinsdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagochtend.

Woensdagochtend komen de 3 jarige peuters om de week.

Ochtend:  08.30 – 11.45 uur (ophaalmoment 11.45 – 12.00 uur)
Middag:   12.30 – 15.15 uur (ophaalmoment 15.15 – 15.30 uur)  

Lijkt het u ook leuk en belangrijk voor uw peuter om in contact te komen met leeftijdsgenootjes en spelenderwijs voorbereid te worden op de basisschool?
Klik dan hier voor verdere informatie.

Klik hier om onze inspectierapporten van de GGD te zoeken.

 

Terug